En grupp människor står och tittar på en rad papper uppklistrade på en tegelvägg.

Samtidskonstdagarna 2022 – fler tillfällen till dialog

Samtidskonstdagarna 2022 bjuder in till dialog under hela året. Här kan du läsa mer om allt som händer.

Samtidskonstdagarna är en samlingsplats för att prata om samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet samt för att tillsammans lyfta konstaktörernas angelägna frågor. Under de senaste åren har Samtidskonstdagarna genomgått en förändring från en enstaka årlig branschträff till en kontinuerlig dialogprocess.

Under pandemin har konstområdets svagheter blivit ännu tydligare och det är konstaterat att mycket lite av krisstöden kom området till gagn. Hur stärker vi konstens ekosystem? Vilka slags strukturer kan utveckla konstområdet? Hur bygger vi samverkan och allianser på olika nivåer som håller?

Utifrån många olika behov av, och stora möjligheter med, att fortsätta den kontinuerliga dialogen bjuder vi in till flera olika mötesplatser för konstaktörer under 2022.

Kommande dialogträffar:

Snart kommer mer information och möjlighet att anmäla dig till våra kommande event, men lägg gärna in datumen i kalendern redan nu!

18 maj 09.00-12.30 (zoom)
Erfarenhetsutbyte och workshop för konstaktörer kring regionala nätverk och erfarenhetsutbyte inom och mellan regioner.

Läs mer och anmäl dig till dialogträff 18 maj

7 oktober 09.00-12.30 (zoom)
Konst i gestaltad livsmiljö

9-10 november (vi återkommer om tid och plats)
Två dagar dialogkonferens för konstaktörer att mötas och diskutera aktuella och relevanta frågor, inspirera varandra och hitta möjliga samarbeten.