Vimplar över en gata där det är en festival

Gestaltad livsmiljö 2020

Välkommen att ta del av en webbsänd konferens om gestaltad livsmiljö med inspirerande nationella och internationella talare. En heldag om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov.

Gestaltad livsmiljö 2020 är en heldagskonferens som vänder sig till dig som arbetar med att gestalta offentliga miljöer. Den ger dig tillfälle att öka din kunskap och få med dig en digital verktygslåda för ditt dagliga arbete. Medverkar gör bland andra kulturminister Amanda Lind, arkitekt Mia Hägg, Norges riksantikvarie Hanna Geiran, landskapsarkitektgruppen Ooze och konstnär Marjetica Potrč och kreatörer från Helsingfors nyskapande stadsutveckling.

Gestaltad livsmiljö sändes 3 september 2020 från ArkDes och går att se på ArkDes Play (vi rekommenderar att du läser igenom programmet först så att du lätt kan välja vilka avsnitt du vill se).

Om Politik för gestaltad livsmiljö

Politikområdet som går under namnet Gestaltad livsmiljö är ett delat uppdrag för myndigheterna Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet – med syfte att genom arkitektur, form, design, konst och kulturarv skapa förutsättningar för att olika instanser i samhället ska kunna bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.