Nytt skissuppdrag för konstnärer för Riksarkivet i Härnösand

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att anmäla intresse för ett skissuppdrag gällande ett permanent konstverk för Riksarkivet i Härnösand. Fastighetsägare är Specialfastigheter och Tengbom är arkitekter.

Den konstnärliga gestaltningen rör primärt byggnadens publika delar med dess rörelser och flöden.

Arkivets material – dåtid, nutid och framtid

För det nya Riksarkivet söks en konstnär/konstnärsgrupp som genom en undersökande praktik förmår att, genom konstnärliga tolkningar och omtolkningar, ta sig an arkivets material men också arkivet som material och historia. Ett konstnärskap som förmår bygga broar mellan det öppna och det stängda, mellan dåtid och framtid, idé och gestaltning.

Gemensamma kulturarv och kollektivt minne

Riksarkivets huvuduppdrag är att arkivera material om statens verksamhet. Arkivet har funnits sedan 1618 och rymmer allt från medeltida pergamentbrev till dagens digitala handlingar. Genom handlingarna kommer stora samhällsförändringar nära, men också individuella levnadsöden som utan arkivets material kanske varit glömda sedan länge. Idag är arkiven öppna för alla och utgör en viktig del av vårt gemensamma kulturarv.

Det nya riksarkivet uppförs på Saltvikshöjden ca 4 kilometer norr om centrala Härnösand. Byggnaden består av två större volymer som genom sin utformning relaterar till husets funktioner med arkivdel och en mer publik administrationsdel. De båda delarna sammanlänkas genom ett fem våningar högt, ljust och öppet atrium. Byggnadens gestaltning i gedigna naturmaterial har inspirerats av Höga kustens natur och kulturlandskap.

Specialfastigheter och Statens konstråd har ingått samarbete om den nya konstnärliga gestaltningen för Riksarkivet som ritats av Tengbom arkitekter.

Sista ansökningsdag är 1 september 2022.

LÄS MER OCH SKICKA INTRESSEANMÄLAN