Triangular Forms in Landscape

Utanför Dianeberg, det nya boendet för kadetter på Karlberg i Solna, har norske konstnären Anders Sletvold Moe skapat ett nytt konstverk, en platsspecifik konstnärlig gestaltning som också blir en plats att stanna upp vid. Konstprojektet är ett samarbete mellan Statens konstråd, Fortifikationsverket och Försvarsmakten.

Triangular Forms in Landscape av Anders Sletvold Moe är inte bara ett konstverk. Det är en samlingsplats som ger möjligheter för kadetter och förbipasserande att stanna upp, sitta ner och reflektera mitt i vardagen. Konstverket består av markbeläggning, murar och en skulptur i betong. Genom att samverka med arkitekturen och landskapet skapar Triangular Forms in Landscape en plats som både är intim och storskalig.

Nybyggnationen Dianeberg är ett nytt boende för kadetter med 151 boenderum och en sammanlagd yta på närmare 8 000 kvm. De nya kasernbyggnaderna ligger i parkmiljö på Karlberg i Solna, en mycket välbesökt park som är öppen för allmänheten under dagtid.

Curator Marianne Jonsson om Triangular Forms in Landscape 

Dianeberg infogar sig med sin klassiska arkitektur i en historisk kontext i dialog med Karlbergs slottspark. Slottsparken var ursprungligen en barockpark anlagd 1669, men i slutet av 1700-talet omgestaltades den till en engelsk park. Karlbergs slott och slottspark ligger vid Karlbergssjön i Solna, gränsande till Stockholm norr om Kungsholmens västra del, söder om Tomteboda, öster om Pampas Marina och väster om Vasastaden. Karlbergs slott, som nyligen har restaurerats, är ett statligt byggnadsminne och ett riksintresse för kulturminnesvården.

Dianeberg består av tre vitputsade huskroppar som är sammanlänkade genom två lågdelar. De bildar två gårdar som vätter mot den kringliggande parken. Ett långt murparti i natursten visar gränsen mellan boendets mark och den allmänna parkmarken. Byggnaderna ligger på en mindre höjd intill fotbollsplanen mot öster och mot väster ligger tränings – och hinderbana för kadetterna. Fotbollsplanen nyttjas av fotbollsklubben AIK som har sin träningsanläggning strax intill.

Anders Sletvold Moe har tagit sin utgångspunkt i landskapets utformning med det långa murpartiet i natursten som både tar upp nivåskillnaderna och tydliggör en gräns. I ett nära samarbete med landskapsarkitekten Olof Engdahl gestaltar Moe skärningspunkten mellan nybyggnationen för kadetterna och det publika parkrummet.

– Konstverket Triangular Forms in Landscape följer linjer från arkitekturen och landskapet på ett sätt som visar att det hör samman med Dianeberg. De olika materialen i konstverket binds samman till ett stramt formspråk och färgskala som skapar en subtil och kontemplativ plats, säger konstnär Anders Sletvold Moe

Konstverket består av fyra delar som samspelar med arkitekturen och landskapsgestaltningen, där Moe arbetat med geometriska triangulära rumsbildande fält med inspiration från den ryske konstruktivisten El Lissitzkys målningar från 1920-talet. Uppifrån upplevs gestaltningen som en storskalig två -och tredimensionell geometrisk målning. De fyra delarna består av en vit mur, en svart/vit kryssmur, en bänkskulptur med invändigt ljus och marksten lagt med två grå kulörer.

De olika delarna fångar upp byggnadens och den avgränsande naturstensmurens riktningar. Murarna utförda i svart och vit betong med olika höjder möts vid en punkt som i ett kors, med på ena sidan gräs och på andra sidan grus – gångvägen. Här expanderar grusytan och skapar en ny informell plats. Utformningen med den högpolerade betongen och fokus på detaljer gör att murarna framstår som skulpturer i landskapet. Moe använder en teknik som påminner om japansk snickeriteknik, likt sinkning som är en metod att sammanfoga träarbeten. Därigenom sker en intressant skalförskjutning med teknik som används i precisionsmöbelsnickeri omvandlat till stor skala i ett industriellt material som betong utomhus. Höjden på murarna bestäms av att de följer golvnivån inne i byggnaden ut i landskapet i en horisontell linje. Landskapet sluttar nedåt, murens högsta punkt blir ca 80–100 cm hög, medan den i motsatt ända endast blir ca 25 cm hög från marknivån. Därigenom bildas en tydlig kilform. Betongskulpturen bildar en plats där kadetter och förbipasserande bjuds in att sitta ner och uppleva skulpturen och hela landskapet. Vid skymning tänds ett integrerat LED-ljus som lyser upp bänkskulpturens grafiska bild med sina triangulära former.

Anders Sletvold Moe arbetar i gränslandet mellan måleri och skulptur, där han genom färg och form förändrar rumsuppfattningen. Han arbetar minimalistiskt med ett abstrakt formspråk i en närmast konstruktivistisk tradition vilket skapar ett konstnärligt uttryck med en enkelhet och ett lugn. Moe har här lyckats skapa en gestaltning med dignitet och ett funktionellt, formstarkt, stramt formspråk som tillför konceptuella aspekter och stärker platsens och verksamhetens identitet. Sammanfattningsvis arbetar konstnären Moe med konstnärlig skärpa med en stark känsla för de inneboende materialens egenskaper. I hans arbeten med offentliga gestaltningar är uttrycket både överraskande, arkitektoniskt och storskaligt.

Konstnärsbio

Anders Sletvold Moe är född 1978 i Steinkjer, är bosatt och verksam i Oslo och Kristiansand i Norge. Han är utbildad på konsthögskolan i Malmö och på konstskolan i Rogaland i Stavanger, Norge.

Sletvold Moes verk har visats på ett stort antal separatutställningar i både Sverige och Norge, bl.a. på på Trafo Kunsthall (2021), i Asker, Norge. Han har också genomfört ett stort antal platsspecifika konstnärliga gestaltningar, till exempel: Opposite Mountain Lights and Opposite Mountain Lights (unfolded) (2015) på Volda og Ørsta Lensmannskontor, Modulære Refleksjoner på Bybanen Flesland Lufthavn, Bergen,(2017)och Rom Refleksjon (2020) Kristiansand Rådhus.

Han har även fått erhållit stipendier och 2018 fick han 10-årigt arbetsstipendium från Statens Konstnärstipendium for etablerade konstnärer i Norge.