Människor som sitter i grupp och pratar

Initiativverkstan – Samtidskonstdagarna 2023

Initiativverkstan är en digital, medskapande workshop där du får möjlighet att omsätta dina idéer i handling.

Under Samtidskonstdagarna föds idéer, tankar och initiativ om att agera tillsammans med andra konstaktörer. En återkommande feedback efter dagarna har varit avsaknaden av tid att omsätta idéerna i handling. Därför öppnar vi Initiativverkstan, en digital medskapande workshop, där vi kan diskutera frågor som dessa:

  • När ska vi ses för att skriva ett gemensamt remissvar på utredningen?
  • När ska vi se om idén vi kom på faktiskt går att genomföra?
  • När ska vi utforska om det är möjligt att söka pengar tillsammans?
  • När ska vi ta det intressanta samtalet vi började på Samtidskonstdagarna vidare till handling

Inspiration

 

Övriga träffar under Samtidskonstdagarna 2023

Samtidskonstdagarna är en mötesplats för hela konstbranschen i Sverige och innehåller såväl digitala som fysiska dialogträffar. Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har fått om att främja samtidskonstens utveckling och spridning, med särskilt fokus på att stärka konstaktörer.

Målgruppen för Samtidskonstdagarna är: musei- och konsthallschefer, curatorer, intendenter, konstpedagoger, kulturchefer, konststrateger, konstkonsulenter, konstutvecklare, konstnärer och andra som är en del av samtidskonstens ekosystem.

Anmäl dig till Initiativverkstan

När: 17 november kl 09.00–12.30
Var: Digitalt