man som håller upp grafik

Ett samtal om grafik – Plötsligt så händer det!

Var befinner sig grafiken idag? En konstform som är förkastad av vissa och älskad av andra för sina kollektiva och demokratiska aspekter. Hos Statens konstråd möts konstnärer och sakkunniga från olika generationer för att diskutera frågan under öppningskvällen av utställningen Plötsligt så händer det!.

Medverkande

Annika Gunnarsson, intendent teckningar och grafik Moderna museet samt del av expertrådet Samlande tankar, Afrang Nordlöf Malekian, residenskonstnär i  Samlande tankar, Kayo Mpoyi, konstnär, Henrik Orrje, chef enheten tillsyn, samling och administration, Statens konstråd, samt Ulla Wennberg, konstnär.

Samtalet modereras av Annika Enqvist, curator och programansvarig Statens konstråd, och Macarena Dusant, curator och processledare Samlande tankar/Collecting Thoughts Grafikens Hus

Annika Gunnarsson

Annika Gunnarsson är intendent för teckning och grafik på Moderna Museet. Hon har ett stort intresse för bilder, deras tillkomst, uppkomst och cirkulation. För Konstfrämjandets 75-års jubileum skrev hon en text om Konstfrämjandets grafikverksamhet.

Henrik Orrje

Chef för samling, tillsyn och administration på Statens konstråd. Sen 90-talet curator och projektledare inom konst, design och arkitektur på bland annat Moderna Museet, Nämnden för nutida svensk konst i utlandet, Sida, Svenska institutet och Svensk Form. Kulturvetare och fil.lic. med inriktning film och konst.

Afrang Nordlöf Malekian

Afrang Nordlöf Malekian är en internationellt verksam konstnär med en masterexamen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan, Stockholm och the Dutch Art Institute, Arnhem (2022). Han arbetar med historiens obemärkta aktörer och skapare genom att förstå historien som en form av konstruerad dokumentation. En historia som kan realisera oförverkligade drömmar. Konstnären undersöker hur bilder och ord kan återge eller osynliggöra narrativ och hierarkier, som ständigt förskjuts för att ersättas med nya.

Kayo Mpoyi

Kayo Mpoyi är författare och konstnär som har skrivit tre böcker. Två av böckerna är vuxenromaner och ges ut av Norstedts, Mai betyder vatten och En övning i revolution. Den tredje boken är en bilderbok, Kitoko och ges ut av Rabén och Sjögren. Ett offentligt konstverk, Ett rådslag i skogen 2022, som Kayo gjort kan ses i Jordbrocentrum. Kayo skriver även för radio och studerar för närvarande på det femåriga programmet i frikonst på kungliga konsthögskolan.

Ulla Wennberg

Hon beskriver sig själv som en konstnär som tjurskalligt håller fast vid den grafiska teknikens högtryck. Utbildad på Konsthögskolan i Stockholm. ”Livets skola har bjudit mig på familj och två barn, samt försörjningsjobb av olika slag, såsom kontor och städning, och illustrationsuppdrag”, berättar hon.

 

Läs mer om utställningen Plötsligt så händer det! 

Tid och plats

Tid: 5 september kl 17.00
Plats: Studion, Statens konstråd, Svensksundsvägen 11 A.