En vandring om pigmenteringsprocesser och biologisk mångfald

Följ med konstnär Amanda Selinder på en vandring om pigmenteringsprocesser och biologisk mångfald lördag 11 september 2021 med start vid Uppsala konstmuseum.

Amanda Selinder har en utbildning i textil konst från HDK i Göteborg. Under sommaren har hon arbetat med en tillfällig offentlig gestaltning i samband med Akademiska hus och Uppsala universitets biologiska mångfaldsprojekt. Det äger rum i grönområdet lugnet vid Blåsenhus i Uppsala. Projektet undersöker olika pigmenteringsprocesser från bakterier, svampmycel och alger tillsammans med bland annat forskaren Anna Rosling på EBC.

Följ med på en vandring från Uppsala konstmuseum, där Amanda tillsammans med forskare berättar om projektet, och allt det som finns omkring oss, men är svårt att se.

Vandringen börjar med en station på Uppsala konstmuseum, där Amanda visar exempel på agarodlingar .

Ett samarbete mellan Uppsala konstmuseum, Statens konstråd, Uppsala universitet och Akademiska hus.