Lokala konstnärer omvandlar handelsområde i Göteborg till kreativt nav

Göteborgs Stad engagerar lokala konstnärer för att visa på kvaliteter som stadsutvecklingsprocessen behöver förhålla sig till. Kring Backaplan omvandlas ett storskaligt handelsområde till visionen om en levande blandstad med bostäder, kulturhus och mötesplatser.

Backaplan ingår i Älvstaden som är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Göteborg som stad står inför utmaningar som segregation, klimatförändringar och förändrad ekonomi. Omkring 100 hektar ska utvecklas från ett storskaligt handelsområde till blandstad med bostäder, kultur och platser för rekreation. Ett centralt beläget kulturhus planeras bara några minuter från centralstationen. I närtid får Göteborg stad riktlinjer för Kulturplanering som en del i stadens Kulturprogram. Kulturplanen kan tillämpas specifikt för Backaplan och i detta arbete har konstnärer och kreativa nätverk med geografisk anknytning till området nu bjudits in.

De medverkande konstnärerna representerar flera perspektiv i stadsutvecklingsprocessen; dels som medborgare och representanter för de verksamma i området, dels utifrån sin professionella roll som konstnärer. I och med att de konstnärliga projektledarna Christin Wahlström Eriksson och Hampus Pettersson har sina ateljéer i området får stadsdelsförvaltningen kontakt med det fria kulturlivet och de värden som finns på plats.

Projektet lägger stor vikt vid konstnärliga utforskningar och skapande aktiviteter med flera lokala konstnärer. Tillsammans ger de en nyanserad bild av hur Backaplan kan planeras där stadsutvecklingen måste förhålla sig till konst. Genom konstnärernas medverkan formuleras även idéförslag för vad ett kommande kulturhus i området kan vara och vad det kan innehålla. I denna process genereras kunskapsutvecklande tvärkopplingar mellan privata byggbolag, kommunal förvaltning och lokalt konstliv.

Tre utlysningar – 40 samarbeten

Våren 2018 gjorde Statens konstråd tre utlysningar inom uppdraget: Första gången – steget vidare, Lokala konstprojekt och Konst i stadsutveckling. Kommuner, organisationer och fria konstaktörer ansökte om stöd och samarbete kring kunskapsutveckling. Utlysningarna resulterade i över 40 samarbeten som nu pågår i hela landet.