I verket Förhandlingen lyser en lampa på fasaden på Konstakademien i Stockholm.

Verket Förhandlingen är invigt

I november 2018 invigdes verket Förhandlingen på Gamlegården och i Stockholms maktcentrum nära Rosenbad. När den boende i en lägenhet i Gamlegården tänder sin lampa, tänds även en i Gamlegårdens centrum, och en vid Konstakademien – riktad mot Rosenbad.

– Mycket i arbetet med Förhandlingen har handlat om det upplevda eller faktiska glappet mellan de institutioner där makten sitter och människor som bor i miljonprogramsförorterna. Det handlar också om relationen mellan det synliga och det osynliga, säger Johan Tirén, en av de två konstnärerna bakom projektet.
Samtidigt som ljuset i lägenheten i Kristianstad tänds och lyser upp vardagen för dem som bor där, tänds lampan intill Rosenbad som en påminnelse om det liv som levs utanför maktens centrum.
– Man kan fråga sig vilka som egentligen är de upplysta? Ibland är det bra att vända på positionerna och fråga sig vilka erfarenheter och vilken kunskap man kanske missar för att man inte tittar på andra platser, säger Johan Tirén.

I två år har Statens konstråd och konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén arbetat i miljonprogramsområdet Gamlegården i dialog med de boende på området, i samarbete med AB Kristianstadsbyggen, Kristianstad konsthall och Konstakademien. Förhandlingen är ett av två större konstverk som projektet kommer att mynna ut i på Gamlegården.
– I början av stora projekt med många inblandade kan det finnas ett avstånd till konsten och idén om vad konst är. Men när man börjar prata med varandra kan avståndet också försvinna, säger Anna Högberg.
– Projektet har gått fram och tillbaka under de här åren, just som en förhandling som verket faktiskt heter. Och det är ju så verket är, en ständigt pågående förhandling. Ett formande och handlande behövs – och det är aldrig färdigt.