Två nya skissuppdrag för konstnärer öppna

Nu öppnar Statens konstråd två nya möjligheter för konstnärer att lämna skissförslag. Förslagen gäller permanenta, konstnärliga gestaltningar i Varberg respektive Malmö.  

Västra trågväggen, Trafikplats Varberg – Varbergs nya resecentrum

Varbergs station byggs om till Varbergs nya resecentrum. Det är en mycket omfattande ombyggnad, som bland annat innebär att järnvägsspåren genom Varberg byggs ut till dubbelspår och läggs nio meter under staden. Spåren överdäckas och det nya stationsområdet med plattformarna, Stationstorgen, Stationshuset, tåg och bussförbindelser blir en ny viktig knutpunkt som kopplar ihop Varbergs historiska stadskärna med den nya stadsdelen Västerport.

Horisont är ledordet för den nya, permanenta konstnärliga gestaltning som ska utvecklas för den så kallade ”Västra trågväggen” vid stationens västra perrong. Den 3 000 kvadratmeter stora väggytan ger möjlighet att genom permanent konstnärlig gestaltning förmedla närvaro och sömlös kontakt med det nya stationsområdet och staden Varberg, dess historia och specifika läge vid havet.

En förutsättning för det konstnärliga gestaltningsuppdraget är att det ljuddämpande skivmaterial som valts för väggen helt integreras med, eller på andra sätt tas till utgångspunkt för den konstnärliga gestaltningen. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med uppdragets arkitekt.

Konstprogrammet för Varbergs nya resecentrum har tagits fram i samarbete mellan de statliga aktörerna Statens konstråd, Trafikverket och Jernhusen i samråd med Varbergs kommun. Beställare av uppdraget för Västra trågväggen är Trafikverket, som ansvarar för anläggningen av de nya spåren med tillhörande perronger.

Intresseanmälan Västra trågväggen, Trafikplats Varberg – Varbergs nya resecentrum

Tre till fem konstnärer bjuds in att mot ett arvode på 10 000 SEK lämna en enkel konceptskiss. En av konstnärerna kommer att tilldelas skisskontrakt på 80 000 SEK med option på genomförande på max 2 500 000 SEK.

Sista ansökningsdag är 26 april.

Läs mer och anmäl intresse (för att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på tendsign)

Malmö nya tings- och förvaltningsrätt samt hyres- och arrendenämnd

Fastighetsbolaget Castellum bygger helt nya lokaler för Malmö nya tings- och förvaltningsrätt och hyres- och arrendenämnd. Nybyggnaden ligger centralt nära Malmö Centralstation i stadsdelen Nyhamnen som nu håller på att byggas i Malmös tidigare hamnområde.

Arkitektkontoret Henning Larsen Architects har ritat byggnaden. Arkitekturen kopplar genom utformning och valda material både till samtiden och hamnens tidigare industribebyggelse. De tåliga, slitstarka och hållbara materialen associerar också till de värden som är centrala för Sveriges Domstolars verksamhet: Säkerhet, trygghet och värdighet.

Att förvalta dessa värden genom konstnärlig gestaltning är centralt också för det konstnärliga skissuppdraget, som ska ske arkitekturnära eller helt integrerat med byggnadens arkitektur. Den curatoriella visionen framhåller bland annat den centrala roll som domstolsväsendet har i det demokratiska samhället och att detta skapar särskilda förutsättningar för de konstnärliga gestaltningarna.

Tänkta platser för den konstnärliga gestaltningen är byggnadens entréplan, ett gårdsrum invid trappan upp i huset från entréplan samt den del av trappan som har öppen takhöjd mellan två våningar.

Samverkanspart är Castellum. Representanter för Sveriges Domstolar ingår i samrådsgruppen.

Intresseanmälan Malmö nya tings- och förvaltningsrätt samt hyres- och arrendenämnd

Under upphandlingen kommer tre (3) konstnärer att tilldelas skissuppdrag á 80 000 SEK vardera. En av dessa kommer att tilldelas genomförande kontrakt på 1 500 000 SEK.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.