människor går förbi en vit vägg med brottyta

Statens konstråd upphandlar curatorer för perioden 2024–2028

Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av projektledning av permanent konstnärlig gestaltning i planering och byggande av offentliga miljöer. Som projektledare/curator har du i allmänhet en bakgrund som konstnär, projektledare inom offentlig konst, arkitekt eller motsvarande med flerårig dokumenterad erfarenhet av att placera och curatera konst i olika offentliga miljöer.

Om uppdraget som projektledare/curator

Statens konstråd söker 4–6 projektledare/curatorer för offentlig konst för åren 2024–2028. Som projektledare/curator ansvarar du för att projektleda permanenta konstnärliga gestaltningar i offentliga rum. Du har ett nära samarbete med konstnärer, arkitekter, brukare och fastighetsägare. Du arbetar främst inom det statliga området, men i vissa fall också tillsammans med kommuner, regioner och privata aktörer. Arbetet innebär nära samarbete med konstenheten och övriga enheter på Statens konstråd. Du tilldelas uppdragen efter produktionsmöten som äger rum cirka tio gånger per år.

 

Om Statens konstråd

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer, engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands. Statens konstråd har också en samling som innehåller ca 100 000 konstverk som är placerade på arbetsplatser runt om i landet. Vi är en liten myndighet, med många ambitiösa medarbetare som brinner för konsten. Våra kontor finns i vackra lokaler som ligger centralt på Skeppsholmen i Stockholm.

Anbud för rollen som projektledare/curator 2024–2028

De projektledare/curatorer som anlitas efter att upphandlingen genomförts förbinder sig att utföra uppdrag under en avtalsperiod om fyra (4) år, februari 2024 – februari 2028.

Sista anbudsdag 2023-11-19

För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign. Eventuella frågor om hur du skapar ett konto på TendSign ställs till TendSign Support: +46 (0)771-440 200.