Skador på statlig inköpt konst

Viktiga regler

Vid upptäckt av skador på konstverk ska myndighetens konstansvarige omgående samråda med Statens konstråd om lämpliga åtgärder.

Myndigheten ansvarar därefter för att åtgärda och bekosta konservering eller reparation av skadan på ett fackmässigt sätt. Myndigheten får inte utföra sådana åtgärder utan att samråd först har skett med Statens konstråd.

Så gör du

Viktigt att tänka på!

• Myndigheten är skyldig att genom samråd med Statens konstråd omgående ta reda på hur ett skadat konstverk ska åtgärdas.

• Om en myndighet beslutar att inte reparera ett skadat konstverk ska myndigheten omedelbart anmäla detta till Statens konstråd.