Folk och kulturs logga

Offentlig konst – Handbok för kommunala beställare på Folk och kultur

I arbetet med en handbok för kommunala beställare av konst vill Statens konstråd ha inspel och bjuder in till ett seminarium under det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 2023 i Eskilstuna.

Varför behövs offentlig konst? Hur går konstprocessen till? Vad är konstkompetens? Dessa och andra vanliga frågor från politiker, byggprojektledare och förvaltningsansvariga kommer att belysas med med det rikligt illustrerade metodstödet Offentlig konst – Handbok för kommunala beställare som i samarbete mellan Jönköpings kommun, Statens konstråd och en referensgrupp utvecklas under 2023. Nu kan du som publik under Folk och Kultur 2023 ge ytterligare inspel inför den fortsatta processen.

En kort introduktion följs av ett samtal om likheter och skillnader i förutsättningarna att arbeta med offentlig konst i stat, region och kommun med möjlighet för publiken att föreslå innehåll till den kommande publikationen: Offentlig konst – handbok för kommunala beställare.

Offentlig konst – Handbok för kommunala beställare, är en bearbetning av Statens konstråds publikation Offentlig konst – Handbok för statliga beställare, som var ett resultat av Statens konstråds regeringsuppdrag Hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten bygger (2018-2021). Reaktioner från kommunalt konstansvariga läsare av boken visar att ett liknande metodstöd för kommunala aktörer är stort. Under ledning av Statens konstråd och Jönköpings kommun i samarbete med ArtPlatform, utvecklas därför metodstödet nu för kommunala beställares behov. Målgrupp är professionella intressenter och aktörer inom offentlig konst, men publikationen ska också kunna läsas av en på offentlig konst nyfiken allmänhet. En referensgrupp med representanter från kommuner medverkar med synpunkter under processen.

Plats: C-hallen, Munktellmuseet
Tid: Onsdag 8 februari kl 15:00 – 15:45
Arrangörer: Statens konstråd och Jönköpings kommun
Medverkande: Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd, Andreas Bjersby, enhetschef konstenheten Region Uppsala, Filip Zezovski Lind, curator Jönköpings kommun, Lotta Mossum, curator Statens konstråd. Moderator: Åsa-Viktoria Wihlborg.

Läs mer och delta på Folk och kultur 2023