Kunskapsnav offentlig konst: Samarbeten i hela landet

I regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst pågår ett 40-tal projekt i tre olika kategorier: Första gången – steget vidareKonst i stadsutveckling och Lokala konstprojekt. Uppdraget pågår 2018–2020.

Syftet med de samarbeten som Statens konstråd går in i är att stärka kommuner, fastighetsägare och fria konstaktörer i deras arbete med offentlig konst. Stödet kan innebära finansiering eller medfinansiering, men även utbildning i form av workshops, seminarier eller konferenser. Behoven ser olika ut på olika platser och stödet tas fram i samarbete med respektive part. En viktig del i arbetet är nätverksbyggande. När vi har avslutat ett samarbete ska det inte bara finnas ökad kunskap, utan också ett nätverk att vända sig till vid frågor och strategier runt utveckling.

Utlysningarna är en del av det nya regeringsuppdraget som rör Kunskapsnav offentlig konst. Statens konstråd kommer parallellt med de initierade samarbetena att bygga ett kunskapsnav för offentlig konst. Målet med kunskapsnavet är att det ska vara möjligt att hitta konkret information i olika frågor som rör allt från hur man startar ett konstprojekt till hur man förverkligar det och hur man förvaltar det. Navet ska inspirera och stärka utvecklingen av offentlig konst i hela Sverige. Dessutom ska det hålla samtalet om den offentliga konstens roll i samhället levande. Kunskapsnav offentlig konst blir en samlande plattform för möten, erfarenheter och information. Här öppnas möjligheten att både få och ge kunskaper inom många olika områden och yrkesroller.

Första gången – steget vidare

I Första gången – steget vidare utvecklar ett tjugotal kommuner och regioner sitt arbete med offentlig konst i samarbete med Statens konstråd. Med utgångspunkt i varje kommun och regions specifika situation utvecklas arbetssätt för att ge den offentliga konsten större utrymme och skapa vägar framåt. På en plats kan det leda till att offentlig konst blir en del av översiktsplanen. På en annan skapas egna riktlinjer för en hel regions arbete med offentlig konst. I fem av projekten resulterar samarbetet också i ett konstprojekt.
Syftet med samarbetet är att inspirera samt öka kunskapen och kompetensen om offentlig konst hos kommuner och regioner.

Dessa kommuner är med:
– Region Dalarna (Borlänge, Falun och Ludvika kommuner)
– Region Kronoberg (Lessebo, Ljungby och Älmhult kommuner)
– Region Skåne – Bromölla kommun, Simrishamn kommun och Ystad kommun
– Västra Götalandsregionen (Tjörn, Vänersborg, Fyrbodal och Lidköping kommuner)
– Region Värmland (Arvika, Filipstad, Årjäng, Hagfors, Forshaga och Säffle kommuner)
– Aneby kommun
– Flens kommun
– Karlshamns kommun
– Kramfors kommun
– Laxå kommun
– Storumans kommun
– Vadstena kommun

Konst i stadsutveckling

På åtta platser i Sverige samverkar Statens konstråd med kommuner och regioner i stadsutvecklingsprojekt. Projekten drivs av respektive kommun eller region. På dessa platser finns ett unikt samarbete där konstnärer har en viktig roll. I några projekt involveras konstnärer som en av flera kompetenser i pågående planprocess. Andra projekt sätter invånarna i fokus för att få sakkunskap om platser och sammanhang.

Dessa platser har valts ut:
– Örebro kommun, parkenheten:
Utveckla och utforska arbetssätt kring utformningen av offentliga lekplatser

– Visborg/Gotland:
I det gamla regementsområdet Visborg planerar Region Gotland för bostäder och verksamheter. Region Gotland planerar att integrera arbetet med konst i ett tidigt skede.

– Sjöbo/Borås stad:
Inom stadsutvecklingsprojektet Kraftsamling Sjöbo kommer Borås kommun etablera ett medborgarlabb som syftar till att lyfta den innovationskraft som finns i stadsdelen. Borås Kommun vill koppla en konstnär till projektet Kraftsamling Sjöbo.

– Falkenberg kommun:
Falkenberg kommun planerar att bygga en park och i anslutning till den ett kunskaps- och kulturcentrum som bland annat ska inrymma ett gymnasium och ett bibliotek. De vill engagera en konstnär som jobbar vidare utifrån tidigare genomförda dialoger som i en öppen process.

– Göteborgs Stad, SDF Lundby:
Stadsdelsförvaltningen i Lundby söker samverkan för ett stadsutvecklingsprojekt i området Backaplan. Projektets syfte är att tillse att det finns möjligheter för att konstnärlig och kreativ medverkan blir en integrerad del av stadsutvecklingsprocessen.

– Sundsvall:
Sundsvalls kommun söker samverkan kring en numera avvecklad bussterminal i centrala delarna av Sundsvall. De vill genom att koppla på en konstnärlig process utveckla inkluderande dialogmetoder i stadsutveckling.

Här ingår också ett pilotprojekt:
– Örebro konsthall
Projektet handlar om kunskapsutveckling kring renovering och underhåll av offentliga miljöer med höga konstnärliga värden i både program/planskede och projektering/byggskede.

Lokala konstprojekt

Konstnärliga undersökningar av naturskyddsjuridik, vattentillförsel på Öland och sociala hierarkier och genusfrågor i online-spelvärlden är några fokusområden i de tolv projekten som ingår i Lokala konstprojekt. Alla tar sig an olika offentligheter i denna satsning på lokalt drivna projekt inom offentlig konst. Tanken är att visa på den delaktighet och de synergier som kan uppstå i lokalsamhället när konstnärer och konstorganisationer får stöd för att initiera och driva projekt på konstnärlig grund. Målet är att samarbetet inte bara ska utmynna i ett konstprojekt utan också leda till lärdomar och kunskap som kan inspirera.

Dessa projekt är med:
– Kiruna
Sökande/projekt: Sara Söderberg, konstnär
– Östersund
Sökande/projekt: IntraGalactic arts collective, ett konstnärsdrivet initiativ i form av en ideell förening
– Malmö
Sökande/projekt: Monkey Machine Film, en konstnärsgrundad ideell förening
– Kisa
Sökande/projekt: Malin Arnell och Åsa Elzén
– Stockholm
Sökande/projekt: Mossutställningar, ideell förening
– Öland
Sökande/projekt: Kultivator, vill göra en experimentell plattform för konst och jordbruk
– Österängen (Jönköping/Huskvarna)
Sökande/projekt: Österängens Konsthall, ideellt driven konsthall
– Göteborg
Sökande/projekt: Johanna Gustavsson/ Malin Holgersson, konstnärer
– Ställbergs gruva/Ljusnarsberg
Sökande/projekt: Ställbergs gruva/Non Existent Center, en gränsöverskridande produktions- och publikarena för konstnärer, musiker m.m.
– Alvesta
Sökande/projekt: Alvesta kommuns utställningshall
– Göteborg
Sökande/projekt: Ett konstnärligt kollegium i Gathenhielmska huset med omnejd
– Södertälje
Sökande/projekt: Grafikens hus/Museum för samtida konst i Södertälje i Södertäljes nya norra stadskärna

Toppbild: Ricard Estay