Vad är offentlig konst?

Offentlig konst består av alla de uttryck som konstnärer använder i de offentliga rummen. Den offentliga konsten har det senaste decenniet gått allt mer från fysiska objekt till att också omfatta performance, tillfälliga installationer eller sociala processer. Samtidigt har det skett en utveckling och konsten är del i större helhetsgestaltningar av gemensamma miljöer.

Statens konstråd har sedan 2014 utvecklat verksamheten med nya format som tillfälliga projekt och stadsutveckling. Vi producerar varje år permanent konst i samarbete med fastighetsägare som bygger för staten och konstkollektioner för offentliga miljöer .

Se mer från vårt arbete med konst i gemensamma miljöer här

Artiklar


Det finns inte bara en berättelse om en plats

En arkeologisk utgrävning, möten på olika nivåer och parallella berättelser. Konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén är på plats på Gamlegården i Kristianstad, en av platserna inom regeringssatsningen Konst händer. I oktober 2016 var förstudien klar. Nu går arbetet vidare med att pröva olika idéer i full skala.

Läs hela artikeln

Vi utvecklar idéer gemensamt

Hon håller på att sätta samman ett team och bor periodvis i området. Konstnären Johanna Gustafsson Fürst och Mellanstadens Folkets hus och park har inlett arbetet med att skapa en offentlig mötesplats i Kungsmarken, Karlskrona. Den konstnärliga processen går vidare, bland annat genom ett samarbete med skolan i området.

Läs hela artikeln

Jätteboll genom skogen avslutar konstprojektet Råby Planet

Den 8 september rullade engagerade Råbybor en 5 meter hög boll genom skogen utanför Västerås. Detta var kulmen på ett konstprojekt som pågått i två år med dem som bor i stadsdelen och den tyska konstnären Michael Beutler.

Läs hela artikeln

Kvinnoföreningens mirakel blir konst i serieform

Internationella kvinnoföreningen i Ljusdal samarbetar med serietecknaren Kalle Landegren i miljonprogrammet Gärdeåsen. Gruppens berättelser om självupplevda och önskade mirakel ska ligga till grund för en konstnärlig gestaltning i området.

Läs hela artikeln