Sleeping War Machine

Traditionella samiska kunskaper om både träslöjd och snickeri i större skala kommer till uttryck i Aage Gaups skulptur Sleeping War Machine, som är snidad ur mangroveträ. Denna passiva krigsapparat är på samma gång hotfull och löjlig, en bildstod över den patriarkala fåfängans meningslöshet.

Många av Aage Gaups arbeten relaterar till samisk mytologi eller den samiska erfarenheten, men i dem finns ofta också en universell infallsvinkel som tar ställning för förtryckta folk världen över. Traditionella samiska kunskaper om både träslöjd och snickeri i större skala kommer till uttryck i skulpturen, som är snidad ur mangroveträ.

Denna passiva krigsapparat är på samma gång hotfull och löjlig, en bildstod över den patriarkala fåfängans meningslöshet.

Skulpturen Sleeping War Machine gjordes i Maracaibo, Venezuela, som del av utställningsprojektet Maya, Sami, Barí, Wayúu, Yukpa, Añú, Arte Contemporáneo på inbjudan av Centro De Arte De Maracaibo Lía Bermúdez, där flera urfolkskonstnärer från Venezuela, Guatemala och Sápmi medverkade.

Om Aage Gaup

Aage Gaup (f. 1943, Børselv) är konstnär och scenograf verksam i Karasjok.