Två män tycks samtala. En kvinna ser sorgsen ut och tittar upp i taket. I bakgrunden utspridda möbler. Annika Eriksson, Övning inför ett psykodrama

Övning inför ett psykodrama

Om Övning inför ett psykodrama

En gång i tiden var gruvan i Grängesberg en av Sveriges största arbetsplatser. Gruvan är sedan länge nedlagd och förutsättningarna för orten ser helt annorlunda ut i dag. Liknande platser finns överallt i Europa och har mycket att berätta om vår samtida verklighet. Men Annika Erikssons film är inte ett porträtt av Grängesberg utan en konstnärlig tolkning av en global förändring: Med utgångspunkt i insikten att man bara kan förstå sin samtid genom att titta bakåt och framåt samtidigt gestaltar Annika Eriksson känslan av en tidsficka där spöken från det förflutna dröjer sig kvar i väntan på en framtid som ännu inte gett sig till känna.

Filmen visades i Malmö

Film: 15–24 oktober 2015
Plats: Dansrotundan Brändan, Malmö Folkets Park
Fritt inträde.

Vernissage: 14 oktober 2015

Om Annika Eriksson

Annika är en av Sveriges internationellt uppmärksammade konstnärer. Hennes verk har bland annat visats på Istanbulbiennalen, Shanghaibiennalen, Moderna Museet, Venedigbiennalen och Mori Art Museum i Tokyo.

Curator Lisa Rosendahl om konstverket

Annika Eriksson är den andra konstnär som Statens konstråd bjuder in för att göra ett nytt verk i serien Industrisamhälle i förändring. Serien utgår från en av vår tids största samhällsförändringar: övergången från den högindustriella epoken till idag. Konstnärerna tolkar tematiken utifrån sina egna konstnärskap på olika platser i Sverige.

 

Likt ett surrealistiskt kammarspel leder filmen oss in i olika rumsliga och psykologiska återvändsgränder.

I Annika Erikssons fiktiva kortfilm Övning inför ett psykodrama möter vi en grupp unga människor som tycks vara fast i en tidsficka. Placerade i en miljö som formats av svunna tiders ideal väntar de på en framtid som ännu inte har börjat. Febril aktivitet i jakt på att rensa upp och möblera om bland den tidigare civilisationens rekvisita varvas med trevande försök att hitta nya sammanhang och sätt att förhålla sig till varandra.

Likt ett surrealistiskt kammarspel leder filmen oss in i olika rumsliga och psykologiska återvändsgränder. Den osammanhängande dialogen och karaktärernas oförmåga att göra sin tillvaro meningsfull står i bjärt kontrast till miljöerna de vistas i. Folkhemsbygget med sina tydliga riktlinjer för arbete och fritid, privat och offentligt, individ och kollektiv blir till spöklika kulisser som tycks oanvändbara i sökandet efter ett nytt samhälle. Istället för att använda sig av ett linjärt berättande är händelseförloppet i Erikssons film medvetet uppbrutet och förvirrat. Bilden av Sverige som ett modernt industriland i ständig utveckling och tillväxt har fastnat i en filmloop utan början, mitt och slut.

Plötsligt skymtar något oväntat förbi; en silvervit drönare svävar in mellan människokropparna och ut över landskapet. Ljudlöst och likgiltigt registrerar den människornas tillvaro på distans. Kanske framtiden är mitt ibland oss trots allt, men vi är oförmögna att se den eftersom den ter sig så annorlunda än vad vi förväntat oss? I 50- och 60-talets science-fictiondrömmar om det kommande millenniets teknikunder skulle göra framtidslivet både roligare och mer effektivt. Istället har något helt annat tagit vid; osynligt, anonymt och långt mer svårbegripligt.

Övning inför ett psykodrama är inspelad i Folkets Park och på Folkets Hus i Grängesberg. Gruvan i Grängesberg var en gång i tiden en av Sveriges största arbetsplatser. Sedan 1980-talet är gruvan nedlagd och i dag präglar andra arbetsgivare och aktiviteter livet på orten. Annika Eriksson låter miljöerna från Grängesberg gestalta en metafor för livet i det samtida Sverige.

Lisa Rosendahl är curator för serien Industrisamhälle i förändring.

Annika Erikssons Research bilder

Medverkande

Tack till alla medverkande: Peo Backström, Nadja Bildåhs, Matilda Blomqvist, Mona Ek, Björn Forsberg, Jesper Forsberg, Daniel Persson, Andreas Holmström Wik och Greta Wilhelmsson.Speciellt tack till:
KG och Anita Karlkvist, Teaterslaget Ludvika och Linda Byman, Lars Sandblad, Folkets Park i Grängesberg, John Sandblad, Citykonditoriet Grängesberg, Karin Karlsson, Grängesbergshus, Anders Hjalmar och Abba och Universal Music.

Hitta till konstverket

Grängesberg, 2015
Ludvikavägen, 772 31 Grängesberg, Sverige