Arken

Konstnär: jan håfström Kategorier: Permanent konst

För många förknippas Jan Håfström med hans alter ego Mr Walker. I Järnvägsparken nära Centralen i Stockholm finns numera en monumental Mr Walker. Med lätt steg beger han sig mot okända platser. Både Stockholm och Håfströms konstnärskap rymmer en rad skiftande gestaltningar. Fortsätter man från Järnvägstorget mot riksdagskvarteren kommer man till Gamla stan. Den som slinker in i det trånga vimlet och tar av från den förtätade Västerlånggatan ner längs Stora Gråmunkegränd står strax alldeles nära den magiska Arken. Konstverket Arken är av ett helt annat slag än Mr Walker, men väldigt mycket av Håfströms konstnärskap.

Känslan för skutan, närvaron av tjära och virke, har följt Håfströms konstnärliga arbete. I det tidiga konstnärskapet finns formen av skeppet och sarkofagen i objekt och måleri. I bokform återfinns skeppet i Loggbok (1993), en poetisk betraktelse över havet, resor och fartyg. Därför kanske det inte är så märkligt att Håfström redan vid sitt första besök på Stora Gråmunkegränd framkallade en vision av en ark med buktande form och tyngd av kravellbyggd furu.

Atmosfären i gränden är alldeles sin egen. Gränden tillhörde en gång skinngarvarnas kvarter. Sorl från dåtid och nutid blandas i gränden, då liksom nu rör sig ljuden av arbete och människor mellan huskropparna. Där huskonturerna släpper in himlen spirar Riddarholmskyrkans torn. Stanken som under medeltiden troligen dominerade gränden är ersatt av en lätt doft av tjära. Doften kommer från träarken struken med roslagsmahogny. Trots att Arken så nyss kom till gränden finns känslan av att den alltid har funnits där. Det är en del av den håfströmska magin, i hans konst upphör tidsformer att gälla, tidsfragment sammanfogas till något som kanske är nytt men som de flesta med förvåning undrar om de inte såg på platsen redan när de passerade där som barn. Arken var menad för Stora Gråmunkegränd.

Arken är en vacker och stark metafor, Håfström beskriver den själv i ”Kommentar till Arken”. Men Arken är även en imposant fysisk uppenbarelse. En kropp lika mycket som en ark. En helgedom lika mycket som ett monument i Gamla stan. Furuarken vilar omgärdad av stål och granit. Från Stora Gråmunkegränd sänder den en hälsning till framtida generationer om samarbete och medmänsklighet.

Jan Håfström, född 1937, är utbildad vid Lunds Universitet och Kungliga Konsthögskolan. Håfströms konstnärskap är på många sätt banbrytande, inte minst är han en konstnärlig inspiratör som rör sig över flera konstformer. Hans konst har en stor internationell publik och han har vid flera tillfällen representerat Sverige på Venedigbiennalen. Arken är ett av få offentliga konstverk av konstnären. Jan Håfström är bosatt i Stockholm.

Kristina Möster Nilsson, Curator

Arken Under Arbete