An Imagined City

Konstnär: jonas dahlberg Kategorier: Permanent konst

Vilka inre bilder har vi av platser vi upplevt på film? Hur lever rummen kvar inom oss? Korridoren i The Shining, antikaffären i Fanny och Alexander, skyskrapan i Die Hard. Flera hundra personers minnen av rum, platser och byggnader i filmer är utgångspunkten för konstnären Jonas Dahlberg nya permanenta verk An Imagined City som Statens konstråd producerat för nya Arkitektskolan i Stockholm.

Arkitekturskolan KTH Stockholm Stockholm, Hösten 2015

Osquars Backe 5

Curator

Osynliga rum av ljud

I Tham Videgårds nya byggnad syns inte ett spår av Jonas Dahlbergs konstverk. Men den som går in möter osynliga rum av ljud. En röst, nära, som i låg samtalston beskriver ett minne från ett rum i en film. Jonas Dahlberg låter besökaren ta klivet från en fysisk till en imaginär arkitektur. Han ger varje betraktare en personlig upplevelse och en möjlighet att få syn på den rikedom av rumsliga bilder som vi alla bär inom oss.An Imagined City är en permanent installation på nya Arkitekturskolan där konstnären mycket specifikt utgått från platsen och verksamheten. Dahlberg ger studenter och lärare möjligheten att för en kort stund släppa arkitekturens fysiska rum för fantasins och minnets arkitektur. Gömda i taket finns tolv ultraljudshögtalare som riktar ljudet så att bara den som står rakt under hör det. Nio röster berättar fler än femhundra minnen som Dahlberg samlat in från flera hundra olika personer och som författaren Astrid Trotzig sedan bearbetat. Statens konstråd har under de senaste åren utvecklat vad konst i gemensamma rum kan vara. Dahlbergs verk är ett exempel på hur permanent konst kan rymma alla de olika uttrycksformer som konstnärer använder, även ljud.

Dahlberg på Creative Time Summit: Stockholm

Jonas Dahlberg var en av talarna på Creative Time Summit: Stockholm som Statens konstråd arrangerade tillsammans med New York-baserade Creative Time i november 2014.

Här kan du se hela Jonas Dahlbergs presentation där han berättar om sitt arbete med minnesplatsen efter terrorattentatet i Utøya.

An imagined city

Arkitekturskolan KTH Stockholm Stockholm, Hösten 2015

Osquars Backe 5