En grupp studenter går genom en korridor med träpanel och lysrör i taket. Jonas Dahlberg An imagined city

An Imagined City

Vilka inre bilder har vi av platser vi upplevt på film? Hur lever rummen kvar inom oss? Korridoren i The Shining, antikaffären i Fanny och Alexander, skyskrapan i Die Hard. Flera hundra personers minnen av rum, platser och byggnader i filmer är utgångspunkten för konstnären Jonas Dahlberg nya permanenta verk An Imagined City som Statens konstråd producerat för nya Arkitektskolan i Stockholm.

Osynliga rum av ljud

I Tham Videgårds nya byggnad syns inte ett spår av Jonas Dahlbergs konstverk. Men den som går in möter osynliga rum av ljud. En röst, nära, som i låg samtalston beskriver ett minne från ett rum i en film. Jonas Dahlberg låter besökaren ta klivet från en fysisk till en imaginär arkitektur. Han ger varje betraktare en personlig upplevelse och en möjlighet att få syn på den rikedom av rumsliga bilder som vi alla bär inom oss.An Imagined City är en permanent installation på nya Arkitekturskolan där konstnären mycket specifikt utgått från platsen och verksamheten. Dahlberg ger studenter och lärare möjligheten att för en kort stund släppa arkitekturens fysiska rum för fantasins och minnets arkitektur. Gömda i taket finns tolv ultraljudshögtalare som riktar ljudet så att bara den som står rakt under hör det. Nio röster berättar fler än femhundra minnen som Dahlberg samlat in från flera hundra olika personer och som författaren Astrid Trotzig sedan bearbetat. Statens konstråd har under de senaste åren utvecklat vad konst i gemensamma rum kan vara. Dahlbergs verk är ett exempel på hur permanent konst kan rymma alla de olika uttrycksformer som konstnärer använder, även ljud.

Om Jonas Dahlberg

Jonas Dahlberg föddes 1970 i Uddevalla. Han har nyligen arbetat med en mängd offentliga uppdrag, bland andra det vinnande skissförslaget för minnesplatserna efter terrorattentaten i Norge 2011 och The Mirror vid Tele2 Arena i Stockholm.

Dahlberg har medverkat i bl.a. Prospect II New Orleansbiennalen (2011), 50:e Venedigbiennalen (2003), Manifesta 4 (2002) och representerade Sverige vid den 26:e São Paulobiennalen (2004).

Under hösten 2015 är Dahlberg aktuell med utställningen Diorama på Galerie Nordenhake. I en grupp fotografiska verk avbildar han våra vanligast förekommande trädgårdsfåglar i ett arrangerat diorama och i storformatsvideoverket Music Box följer betraktaren med på kamerans färd genom en speldosas begränsade utrymme – ett uppförstorat mikrokosmos.

An Imagined city
Jonas Dahlberg var en av talarna på Creative Time Summit: Stockholm som Statens konstråd arrangerade tillsammans med New York-baserade Creative Time i november 2014. Här kan du se hela Jonas Dahlbergs presentation där han berättar om sitt arbete med minnesplatsen efter terrorattentatet i Utøya.

Hitta till konstverket

Arkitekturskolan KTH Stockholm Stockholm, Hösten 2015
Osquars Backe 5