I verket Förhandlingen lyser en lampa på fasaden på Konstakademien i Stockholm.

Gamlegården länkas direkt till maktens centrum

Konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén har efter en lång undersökande fas tagit fram två konstnärliga förslag tillsammans med boende i Gamlegården, Kristianstad

Anna Högberg, berätta om de konstnärliga förslagen!

– Det ena är en länk mellan invånare i Gamlegården och beslutsfattare på hög nivå i Stockholm. En lampa från ett rum i en lägenhet i bostadsområdet är kopplad och styr en lykta utanför regeringskansliet. Det andra förslaget är en marmorlinje infälld i marken. Linjen utgår från en såväl mental som fysisk gräns i området, en ganska typisk barriärväg, mellan ett villaområde och ett område av flerfamiljshus.

Hur föddes idén?

– Idéerna kommer från de människor vi mött på vägen i projektet. Marmorlinjen handlar om en faktisk väg, som både boende och tjänstemän hade ett sätt att förhålla sig till. Många områden har en liknande markör, något osynligt som definierar innanför och utanför och skapar tillhörighet men också avstånd. Många vi mötte pratade också om synlighet, hur bilden av ett bostadsområde skapas utifrån. Lampan kan ses som en kommentar till det, makten att kunna tända och släcka, träda fram eller försvinna. Den kan också ses som en metafor för upplysning, men den vänder på perspektivet. Här är det inte människor i Gamlegården utan regeringen i Stockholm som har att lära.

Hur har ni arbetat?

– Vår huvudsakliga metod har varit att skissa fysiskt på platsen, genom aktiviteter och undersökningar. En av dem var en 1:1 utgrävning i jorden. Grävandet blev väldigt symboliskt för sökandet, och som en arkeologisk upptäcktsfärd. Flera barn deltog och återkom nästa dag med sina föräldrar. På det sättet väckte vi många frågeställningar och startade dialoger med de boende i området. Vi har också hakat på när det har varit arrangemang i området och gjort vår grej.

Vilka var de största utmaningarna?

– En utmaning var att skapa en balanserad form av delaktighet. Att komma till en plats och vilja bidra med någonting landar lätt i att ens egna syn på behov blir grunden för arbetet. Det krävs lite jobb att få en korrekt bild av platsens sammanhang. Det handlar inte om att tillfredsställa alla som bor där, men att skapa någonting som är relevant för platsen även när vi konstnärer har lämnat.

Ditt tips till andra som vill göra liknande projekt?

– Mitt tips är att fundera över vilka egna motiv och drivkrafter man går in med som konstnär. Fundera över varför dessa finns. För min del var det väldigt bra att bara lyssna och titta innan jag tog en riktning. Det är också viktigt att hitta nyckelpersoner och haka på det som redan är på gång.

 

GAMLEGÅRDEN ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.