Hur kan vi tillsammans utveckla samtidskonsten regionalt?

Välkommen till en workshop på temat konstpolitiska samtal om samtidskonstens regionala utveckling. Workshopen äger rum på konferensen Folk & Kultur i Eskilstuna.

I den här programpunkten träffas konstorganisationer, politiker och tjänstepersoner och pratar om hur man tillsammans kan stärka samtidskonsten i en region. Frågor på agendan är: Hur kan vi samverka för att utveckla samtidskonsten i en tid med begränsade resurser? Vilka är de mest angelägna frågorna för samtidskonstens regionala utveckling? Hur kan staten och regionerna bättre samverka för att stärka samtidskonsten i Sverige? Workshopen bygger på erfarenheterna från två processer i Sörmland och Gävleborg vars deltagare också medverkar på plats. Insatsen ingår i Statens konstråds verksamhet Stärka konstorganisationer.

Medverkande: Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer, Statens konstråd, Kajsa Balkfors, workshopledare samt personer som har deltagit i Regionala konstpolitiska samtal i Gävleborg och Södermanland.