Flygbild över område där Marmorlinjen går som ett vitt streck

Gestaltad livsmiljö – Ett samhälle vi alla vill leva i

Välkommen till ett webbseminarium 1 april om hur vi kan skapa en hållbar jämlik och inkluderande livsmiljö genom arkitektur, form, design, konst och samhällsplanering. Kulturministern, Boverket och Statens konstråd medverkar.

Arrangörer: Designcentrum och Bildkonsten, Region Jämtland Härjedalen

Seminariet vänder sig till alla som arbetar med gestaltad livsmiljö, främst i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.
– Vi ser en fördel att bjuda in brett där offentliga och privata aktörer som på något sätt berörs av och jobbar med gestaltad livsmiljö deltar, säger konstkonsulent Karin Kvam, på Region Jämtland Härjedalen, Kulturutveckling en av dem som arrangerar dagen.

Målgruppen är till exempel tjänstepersoner och politiker på kommunal och regional nivå, kommunala bostadsbolag, länsstyrelsen, destinationsbolag, arkitektbyråer, fastighetsägare, samhällsbyggnad, Svensk Form Jämtland och fria kulturutövare.

Under dagen kommer inbjudna deltagare berätta hur de arbetar och samverkar med gestaltad livsmiljö på lokal, regional och nationell nivå. 
Konstnärsgruppen IntraGalactic arts collective medverkar också.

PROGRAM
Kl 11.00 Mats Widbom, VD för Svensk Form
Kl 11.10 Karin Thomasson, 1 vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden
Kl 11.15 Kulturminister Amanda Lind
Kl 11.20 Suzanne Pluntke, Boverket, berättar om politikområdet för gestaltad livsmiljö och Boverkets arbete knutet hit.
Kl 12.05 Jerker Häggström, VD Intea Campus, berättar om arbetet med Campusmiljön.
Kl 12.25 Konstnärsgruppen IntraGalactic arts collective Jag är. IntraGalactic arts collective ger ett konstnärsperspektiv på den offentliga konsten och dess funktioner.
Kl 12.30 Lunch
Kl 13.45 Åsa Mårtensson, Statens Konstråd och projektchef för Kunskapsnav offentlig konst. Åsa Mårtensson berättar om offentlig konst som en del av gestaltad livsmiljö. Hur samverkan blir till kunskapsutveckling och om det nationella kunskapsuppdrag som Statens Konstråd arbetat med sedan 2018.
Kl 14.30 Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare arkitektur-form-design 2017-2019 och Malin Lagergren, förvaltningschef Kultur och bildning, Region Dalarna
Kl 15.00 Slut för dagen

Varmt välkommen!