Making Matters Visible

Välkommen till ett symposium där forskare i dialog med konstnärer samt de personer och organisationer som initierat projekt inom Konst händer talar om förutsättningar för projekten och om de verk som skapats.

Symposiet presenterar resultat från den uppdragsforskning som har gjorts på Statens konstråds treåriga regeringsuppdrag Konst händer (2016–2018), en öppen utlysning riktad till civilsamhället som sökte samarbete med grupper och invånare i bostadsområden från miljonprogrammet över hela Sverige. Betydande för uppdraget var att arbeta på initiativ av och i samarbete med olika organisationer i civilsamhället. Många av projekten tog form under deltagandeprocesser och genom att lyssna fram vad som, lokalt, var mest relevant att adressera konstnärligt. En utmaning var att skapa angelägna konstprojekt som involverar olika intressen, agendor och perspektiv. En annan var att vända på invanda föreställningar kring vem som har tolkningsföreträde.

Forskare från olika områden och discipliner har fått i uppdrag att fritt följa projekten, forska och skriva rapporter. Making Matters Visible samlar medborgare, konstnärer, curatorer och arkitekter från Konst händer som tillsammans med forskare presenterar sina perspektiv och synliggör olika förutsättningar för att skapa offentlig konst med civilsamhället.
Moderator för symposiet och efterföljande paneldiskussioner är Annika Wik, forskare och processledare för kunskapsutveckling inom samtidskonst.

Medverkande:

Nasim Aghili & Björn Karlsson, konstnärer
Katarina Bonnevier, medlem i MYCKET, konstnär, arkitekt
Jonna Bornemark, forskare, filosof
Liza Fior, partner muf architecture/art LLP, arkitekt, konstnär (medverkar med en videopresentation)
Peter Hagdahl, curator Statens konstråd
Henna Harri, forskare och curator
Marcus Jahnke & Jenny Lööf, forskare
Göran Lidbrink, Jordbro världsorkester
Marti Manen, curator
Sofia Wiberg, forskare urbana och regionala studier
Joanna Zawieja, arkitekt, konst i stadsutveckling Statens konstråd

Program
Kl. 14.00–14.30
Välkomna – Sara Rossling, producent och co-curator och Annika Enqvist, programansvarig Statens konstråd.

Kort presentation av regeringsuppdraget Äga rum – Henrik Orrje, vikarierande direktör Statens konstråd.

Introduktion till Konst händer – Joanna Zawieja, arkitekt Statens konstråd.

Filmvisning – Dokumentation av Marmorlinjen av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén från Konst händer: Gamlegården.

Kl. 14.30–15.15
Presentation – Göran Lidbrink, projektledare i föreningen Jordbro världsorkester.

Presentation – Jonna Bornemark, forskare och filosof. Följeforskare i Konst händer med rapporten Maktens väggar och möjligheten att skapa det som ännu inte finns.

Presentation – Katarina Bonnevier, medlem i MYCKET, konstnär och arkitekt. Konst händer: Råslätt med verket Kepsen av MYCKET och MixDancers.

Paneldiskussion modererad av Annika Wik, forskare och processledare för kunskapsutveckling inom samtidskonst.

Kl. 15.15–15.40
Fika och visning av videoverket In Purple av Johanna Billing och MixDancers från Konst händer: Råslätt.

Kl. 15.40–16.25
– Presentations and panel discussion in English.

Videopresentation – Liza Fiorpartner muf architecture/art LLP, arkitekt och konstnär. Konst händer: Jordbro med Kulturhuset framför näsan av muf architecture/art LLP.

Presentation – Peter Hagdahl, curator Statens konstråd och Marti Manen, direktör Index och tidigare curator Statens konstråd.

Presentation – Henna Harri, forskare, curator och direktör på Photographic Gallery Hippolyte. Följeforskare i Konst händer med rapporten En känsla av tillhörighet – att arbeta som curatoriellt team.

Paneldiskussion modererad av Annika Wik, forskare och processledare för kunskapsutveckling inom samtidskonst.

Kl. 16.25–16.35
Kaffepaus

Kl. 16.40–17.25
Presentation – aghili/karlssonNasim Aghili och Björn Karlsson, konstnärer. Konst händer: Hässelby med verket Şaneşîn.

Presentation – Sofia Wiberg, forskare vid Urbana och regionala studier, KTH. Följeforskare i Konst händer med rapporten Att hålla ”både och”.

Presentation – Marcus Jahnke och Jenny Lööf, forskare vid RISE Stadsutveckling. Följeforskare i Konst händer med rapporten Konst händer Hammarkullen: När konsten tar plats.

Paneldiskussion modererad av Annika Wik, forskare och processledare för kunskapsutveckling inom samtidskonst.

Kl. 17.25–17.30
Avslutning och tack – Sara Rossling, producent och co-curator och Annika Enqvist, programansvarig Statens konstråd.

Kl. 17.30–
Enkel middag i foajén – diskussionen fortsätter på eget initiativ.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till kunskapsnav@statenskonstrad.se

Anmälan är öppen fram till den 14 januari. Vi serverar kaffe och fika under symposiet, vänligen meddela oss om dina matpreferenser. Efter seminariet bjuder vi på enklare middag. Om du vill ta del av middagen, meddela det när du anmäler dig!

Symposiet hålls på svenska och engelska.