On the Visible – Meet and Greet new CuratorLab

Välkommen till en presentation av Visibles curatorer Matteo Lucchetti & Judith Wielander i dialog med Joanna Warsza, chef CuratorLab, Konstfack och Charles Esche, direktör Van Abbemuseum samt CuratorLab-deltagarna 2019–2020.

För läsåret 2019/2020 antar CuratorLab formen av ett tillfälligt parlament och en jury som över tid ställer frågor om hur curataroriella metoder kan utgå från socialt engagerade konstnärliga praktiker. Hur kan konstinstitutioner gå bortom utställningsformatet och röra sig mot agens och engagemang? Vad är och skulle en plats för curatorer kunna vara i en sådan process? Kvällen öppnas med några av dessa frågor, samt presentation av nio CuratorLab-deltagare. De utforskande curatoriella projekten, som drivs under året, avslutas med en publik presentation i samarbete med Statens konstråd i Stockholm i maj 2020.

Arrangörer: CuratorLab vid Konstfack, Visible (Cittadellarte-Fondazione Pistoletto/ Fondazione Zegna), Statens konstråd och Italienska kulturinstitutet i Stockholm bjuder in till On the Visible – Meet and Greet new CuratorLab.

Visible är en plattform som forskar, stöder och producerar socialt engagerade konstnärliga metoder i ett globalt sammanhang. Konst som blir synlig som något annat: inom områden som lagar, miljö, politik, migration eller ekonomi. Några exempel är The Silent University, Conflict Kitchen, Forensic Architecture och Karrabing Film Collective. Den här konstformerna kräver nytt tänkande och nya curatoriella färdigheter.

CuratorLab vid Konstfack är en curatoriell utbildning om 60 HP för yrkesverksamma inom områdena bildkonst, konsthantverk, design och arkitektur. CuratorLab leds av programdirektör och universitetslektor Joanna Warsza.