Ekologisk läskunnighet som kompass för konstnärlig utredning av södra Möckeln

Hur kan en konstnär synliggöra berättelser och samband som kan vara intressanta att tillvarata i ett utvecklingsskede? Välkommen till en kväll med samtal om Södra Möckeln i Älmhult.

Hur kan en konstnär lyfta fram och synliggöra berättelser och samband som kan vara intressanta att tillvarata i ett utvecklingsskede? Caroline Mårtensson, konstnär med tvärvetenskaplig inriktning, arbetar platsspecifikt och intresserar sig särskilt för sambanden mellan människan och hennes omgivning, om relationen till naturen och de avtryck vi lämnar efter oss. På uppdrag av Älmhults kommun och Statens Konstråd arbetar Mårtensson under hösten med en konstnärlig utredning av utvecklingsområdet Södra Möckeln. I ett samtal med Kristina Möster Nilsson, curator vid Statens Konstråd, och Helen Carlsson, kulturstrateg, Älmhults kommun, diskuteras processarbetet i en öppen dialog med åhörarna.

Medverkande: Caroline Mårtensson, konstnär; Kristina Möster Nilsson, curator Statens Konstråd och Helen Carlsson, kulturstrateg, Älmhults kommun.

Projektet är en del av Statens Konstråds regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst.