En fjällbäck och spruckna linjer

Spruckna linjer, helande brus

Lördag 7 mars uruppförs Spruckna linjer, helande brus av tonsättaren Fredrik Hagstedt på Älvrummet i Göteborg. Framförandet följs av ett samtal om musik, konst och stadsutveckling samt en gemensam en lyssningsvandring och workshop.

I musikstycket Spruckna linjer, helande brus för violin och viola låter tonsättaren Fredrik Hagstedt en parkeringsplats vid ett köpcentrum möta en fjällbäck. Programmet är en del av ett stadsutvecklingsprojekt som Statens konstråd arbetar med.

Programmet inleds kl 15.00 på Älvrummet med uruppförande av Spruckna linjer, helande brus av Duo Gelland och ett samtal om musik, konst och stadsutveckling. Efter konserten bjuds alla in att följa med på en lyssningsvandring. En tyst vandring från Lindholmen över Backaplan till Ångpannegatan där lyssnandet och upplevandet av platserna är i fokus. Halvvägs och efteråt hålls samtal om upplevelserna. Kl 17.00 börjar en workshop i Ångpannegatans processers lokal som en fördjupning i musikverket Spruckna linjer, helande brus. Under workshopen lyssnas det noga på detaljer i musiken, och samtalet fortsätter kring konstnärliga uttryck, upplevelser och stadsutveckling.

Ångpannegatans processer, ÅP, är ett projekt som genomförs med stöd av Statens konstråd och Göteborgs Stad Lundby. Projektet ingår i Konst i stadsutveckling som riktar sig till kommuner och fastighetsägare som vill arbeta med konst och konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Samverkan kan ske tillsammans med civilsamhälle för att stärka invånarinflytande och stadens sociala och kulturella värden, eller på tvärs över kommunala förvaltningsgränser och professioner. Ett urval av lärdomarna och resultaten från projekten kommer att förmedlas genom Statens konstråds kunskapsnav för att inspirera andra aktörer.

Uruppförande av det nya musikverket framförs av Duo Gelland – Martin Gelland, violin och Cecilia Gelland, viola.

PROGRAM
Lördag 7 mars
Kl 15.00 Konsert och samtal på Älvrummet
Kl 16.00 Lyssningsvandring från Lindholmen till Backaplan
Kl 17.00 Workshop på Ångpannegatan 5

Evenemanget genomförs i samarbete mellan Fredrik Hagstedts Medvetenhetsverkstad, Ångpannegatans processer, Älvrummet, Statens Konstråd och Göteborgs Stad.

Läs mer