Monument för vår tid

Välkomna till ett samtal om monument och minnesmärken på Skissernas Museum i Lund!

På senare år har monument och minnesmärken debatterats på många håll runt om i världen. Hur kan vi resonera kring minnesmärken som i olika sammanhang inte längre anses vara lämpliga? På vilka sätt kan vi skapa plats i offentliga rum för berättelser som inte tidigare uppmärksammats? Vilken roll kan minnesmärken och monument spela idag – och för vem och av vem bör nya monument skapas? Med utgångspunkt bland annat i arbetet med ett antirasistiskt monument i Malmö diskuteras frågor som dessa i ett samtal som organiseras av Skissernas Museum tillsammans med Statens konstråd.

Medverkande: 

  • Ikram Abdulkadir, konstnär
  • Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd
  • Rena Baledi, projektledare Antirasistiskt monument, Malmö Stad
  • Salad Hilowle, konstnär och filmare
  • Anna Wahlstedt, projektledare Antirasistiskt monument, Malmö Stad

Samarbetspart