Minne och framtid – Breddat berättande för offentlig konst

Under hösten 2020 producerar vi samtalsserien Breddat berättande för offentlig konst som undersöker hur vi kan förstå hur historiska maktförhållanden fortsätter att forma vår samtid. Genom en dekolonial förståelse av vår tid, dvs. genom ett antagande om att ett kolonialt maktförhållande formar samtiden, så vill vi skapa ett ramverk för en samtalsserie som undersöker relationen mellan dekolonialitet och offentlig konst.

I detta seminarium vill vi lyfta fram konstnärernas perspektiv och hur Statens konstråd i framtiden kan arbeta med dessa frågor, med bakgrund i de krav som formulerats av Black Lives Matter och de internationella satsningar som följt därav. I Frankrike har Musée du Louvre en open call för ett monument över den franska kolonialismen och i USA har Mellon Foundation satsat en historiskt unik summa på arbeten och bearbetning av offentliga monument. Vad kan vi se framför oss i en svensk kontext och vilka uttryck kan sådana konstnärliga arbeten ta? Vad kan vi som en statlig aktör göra?

Program med videopresentationer och textbidrag från konstnärer som arbetat med dessa frågor och som Statens konstråd har samarbetat med, följt av ett livesänt panelsamtal med Statens konstråds direktör. Livesändningen kommer också att finnas att ta del av i efterhand på webben.

Datum: 2021 (exakt datum kommer under vår/sommar)

Medverkande:
Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd
Santiago Mostyn, konstnär
Carola Grahn, konstnär
Nasim Aghili, konstnär
Loulou Cherinet, konstnär

Moderator:
Rebecka Katz Thor