Engagerande och utmanande – offentlig konst idag

Inspireras av konst som civilsamhället och konstnärer skapat tillsammans, projekt som vidgar förståelsen för deltagande och för publikens olika roller. Statens konstråd i samarbete med Sörmlands museum, en del av Region Sörmland.

Evenemanget är fullbokat!

Välkommen till en heldagskonferens där vi utforskar nya, utvidgade sammanhang och metoder för offentlig konst idag. Inspireras av konst som civilsamhället och yrkesverksamma konstnärer har skapat tillsammans. Möt projekt där de konstnärliga metoderna har vidgat förståelsen för hur arbetet med deltagande kan se ut och som bidragit med ett nytänkande kring publikens olika roller. En dag full av inspirationsföreläsningar och interaktiva workshopar.

Konferencier: Roxy Farhat, konstnär och regissör.

PROGRAM
09.00 Registrering, kaffe och visning av videoverket HUR av Roxy Farhat i samarbete med HUR Samhällsentreprenören i Holma, Malmö

09.30 Välkomna
Lena From, enhetschef konst Statens konstråd, och Lars-Erik Wahlberg, enhetschef konst Sörmlands museum
Konferencier: Roxy Farhat, konstnär

09.45 Artistically Developed Method for Urban Space Planning – Case: Folkets Park (DK)
Kenneth A Balfelt, konstnär

10.15 Urban Subversion and the Creative City
Oli Mould, kulturgeograf, Royal Holloway University of London

10.40 Paus med fika

10.55 Fyra exempel från Konst händer – en satsning på konst i miljonprogrammet
Lena From, enhetschef konst Statens konstråd

11.05 Från textil konst till stadsutveckling
Konst händer: Tjärna ängar (Borlänge)
Lina Sofia Lundin, konstnär, och Katarina Nilsson, landskapsarkitekt Borlänge kommun

11.25 En boll i rullning
Konst händer: Råby (Västerås)
Peter Hagdahl, curator Statens konstråd och Diana Kambugu, lokal projektkoordinator, Råby Planet

11.45 Värdet av att vara värd
Konst händer: Prästholmen (Boden)
Yasmeen Mahmoud, projektledare och samtalspartner och Ingela Ögren Weinmar, intendent Havremagasinet

12.05 Periferi som centrum
Konst händer: Gamlegården (Kristianstad)
Anna Högberg och Johan Tirén, konstnärer och Jamal Abdulle, boende och medverkande

12.25 Lunch

13.30 Delaktighet, lyhördhet och vetandets gränser
Sofia Wiberg, forskare KTH Samhällsbyggnad och följeforskare i Konst händer

13.55 osloBIENNALEN FIRST EDITION 2019–2024
The biennial that never closes
Eva González-Sancho Bodero, curator och Per Gunnar Eeg-Tverbakk, konstnär och curator, Oslo Pilots

14.35 Bikupor med kaffe
Parallella samtal där du väljer ett tema.

Tema 1: How can artists “develop situations” in public space?
Kenneth Balfelt, konstnär

Tema 2: Urban Subversion and the Creative City
Oli Mould, kulturgeograf, Royal Holloway University of London

Tema 3: Lyssnandets politik och praktik
Sofia Wiberg, forskare KTH Samhällsbyggnad

Tema 4: Förutsättningar och förväntningar – Vad krävs för att hantera ett arbete i en öppen process?
Lina Sofia Lundin, konstnär

Tema 5: Himmel eller helvete – Konstinstitutionen i samverkan med samhällets aktörer
Helena Selder, rapportförfattare och direktör BAC

Tema 6: Konsten – fri och obunden, men vad får synas i det offentliga?
Joanna Nordin, curator och Sanna Svanberg, projektledare, Konstenheten Sörmlands museum

Tema 7: Att gräva där vi står – olika sätt att delta
Johan Tirén och Anna Högberg, konstnärer

Tema 8: Gestaltad livsmiljö – en ny roll för offentlig konst
Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Statens konstråd

15.15 Visning av videoverket In Purple av Johanna Billing
Från Konst händer: Råslätt

15.30 Så arbetar konstinstitutioner med offentlig konst
Helena Selder, rapportförfattare, curator och direktör BAC

15.55 Att konstnärligt tänka och handla tillsammans i offentliga rum
Signe Johannessen, konstnär och konstnärlig ledare Art Lab Gnesta

16.20 Slutord
Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Statens konstråd

Information

Biljettpriset för konstnärer och studenter, 150 kronor, övriga 300 kronor. Priset inkluderar lunch och fika.

Mat och dryck
I konferensavgiften ingår fika, lunch och förfriskningar tillredda av Sörmlands museums restaurang, som ligger vägg i vägg med utställningar, konstverk och slöjdverkstäder.

Statens konstråd i samarbete med Sörmlands museum, en del av Region Sörmland.