Katarina Pirak Sikkus verk Vájaldibme – vandring

Katarina Pirak Sikkus verk Vájaldibme – vandring är en del av utbyggnaden av campus Mittuniversitet Östersund och invigs 6 september. Konstverket består av flera delar; Máttarmuora, Mijá luotta och Almerabda.

Nu är de nya husen på Mittuniversitetet Campus Östersund klara och det är dags för en officiell invigning! Alla är välkomna att delta vid invigningen och det kommer att bjudas på tal, information om konsten och mingel med tilltugg.

Programpunkter:
Jerker Häggström från A4 Campus hälsar välkommen
Lena From, chef för konstenheten på Statens konstråd, berättar om det konstnärliga arbetet
Katarina Pirak Sikku, konstnär, berättar om sitt verk Vájaldibme – vandring
Rektor Anders Fällström håller tal och klipper band

Efter programpunkterna följer mingel med tilltugg inne i hus O. Alla är välkomna på invigningen och ingen anmälan behövs.