Målning av landskap med himmel, berg och en flod som rinner genom dalen.

Coronasamlingen – vad händer nu?

11 februari står vi som värd för ett samtal på kulturpolitiska konventet Folk och kultur om Coronasamlingen, en satsning på att stöda konstlivet under Coronakrisen genom inköp av konst.

Under 2021 har Statens konstråd arbetat med att köpa konst av yrkesverksamma konstnärer i Sverige, med finansiering via ett extra anslag på 25 miljoner från Regeringen. Nu är inköpen genomförda, och nästa steg är att placera ut verken på arbetsplatser runt om i landet. Vi kommer också att arrangera två utställningar med ett urval av de drygt 500 inköpta verken.

Hur har Statens konstråd gått tillväga för att hantera detta unika uppdrag? Och vad blev resultatet? Säger Coronasamlingen något viktigt om samhället och kulturen i vårt land?

Deltagare:

  • Patrick Amsellem, direktör, Statens konstråd
  • Anders Olofsson, samordnare konstansökningar, Statens konstråd och projektledare för satsningen
  • Moderator: Annika Enqvist, programansvarig, Statens konstråd

Samtalet pågår i 20 minuter, efter finns möjligheter att ställa frågor till projektledare Anders Olofsson i chatten.