Begränsad möjlighet att ta emot returer av konst under pandemin

Alla statliga myndigheter kan ansöka hos Statens konstråd om att få konst placerad i och i anslutning till sina lokaler.  Om myndigheten inte längre vill ha kvar konstverken, ska de återlämnas till Statens konstråd. Men nu begränsar Coronapandemin Statens konstråds möjlighet att ta emot returer av konst från myndigheter (hävt ansvar).  

För att kunna garantera en smittsäker hantering av konsten i Statens konstråds lokaler, och minskad smittspridning i samhället, kommer vi från och med april 2021 endast kunna bevilja returer av konst vid nedläggning/avveckling av myndigheters verksamheter/kontor. 

Detta innebär att myndigheter under 2021 själva måste lösa hanteringen av konsten vid till exempel flytt eller ombyggnad genom lagring i egna lokaler eller mellanlagring på transportfirma. 

Kontakta Liza Jernberg för råd kring hur denna hantering bör ske för att minimera risken för skador eller förluster. För övriga frågor som rör returer och hantering av konst, kan du också kontakta Henrik Orrje och Anders Olofsson. Under hösten 2021 kommer ny information om när Statens konstråd återigen kan ta emot returer av konst i normal omfattning från statliga myndigheter.