Kollektion TLV Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Magnus Mattsson, 2016

Begränsad möjlighet att ta emot returer av konst under pandemin

Alla statliga myndigheter kan ansöka hos Statens konstråd om att få konst placerad i och i anslutning till sina lokaler.  Om myndigheten inte längre vill ha kvar konstverken, ska de återlämnas till Statens konstråd. Men nu begränsar Coronapandemin Statens konstråds möjlighet att ta emot returer av konst från myndigheter (hävt ansvar).  

Statens konstråd kan under första halvåret 2022 tyvärr endast bevilja myndigheters önskemål om återlämnande av konst vid nedläggning eller avveckling av myndigheter eller regionala/lokala kontor. Anledningen är att pandemin har medfört att tidigare inkomna ärenden om hävt ansvar inte har kunnat verkställas under 2020–2021. Vi är därför tvungna att prioritera dessa ärenden innan vi kan påbörja arbetet med nya ansökningar om hävt ansvar vid flytt och ombyggnader.

Detta innebär att myndigheter även under första halvåret 2022 själva måste lösa hanteringen av konst vid flytt eller ombyggnad genom till exempel lagring i egna lokaler eller mellanlagring på transportfirma. Kontakta Liza Jernberg / Simon Grind för råd kring hur denna hantering bör ske för att minimera risken för skador eller förluster. För övriga frågor som rör returer och hantering av konst, kan du också kontakta Henrik Orrje och Anders Olofsson.

Vi hoppas på er förståelse för detta och vår målsättning är att från september 2022 återigen kunna ta emot returer av konst från statliga myndigheter i normal omfattning.