Our movements are loud

Den experimentella radiopjäsen Our movements are loud är producerad kollektivt av personer med och utan danskt medborgarskap. De är kopplade till varandra genom sina erfarenheter av asylsystemet i Danmark.