Samtidskonstdagarna 2019

I oktober 2019 anordnades Samtidskonstdagarna som denna gång ägde rum i Södertälje och Gnesta. Temat på konferensen var ”Hållbar/Töjbar” och den samarrangerades av Grafikens hus, ArtLab Gnesta, Södertälje konsthall och Statens konstråd med stöd av Södertälje kommun och Region Sörmland.

Konferensen varvade valbara workshoppar, panelsamtal och föreläsningar med konstnärliga inslag, som vernissagen av utställningen Internationella motståndsmuseet 1978–2020 på Södertälje konsthall och ett vattennära performance vid Art Lab Gnesta, Oraklet/Post Human.

Se filmade föreläsningar och workshoppar

Enduring change med Sofía Hernández Chong Cuy från Witte de With Center for Contemporary Art i Rotterdam
Varför är strukturförändringar vid kulturinstitutioner det bästa sättet att hantera historiska problem som påverkar de aktuella villkoren? Vilka former av samtida konstpraktiker kan hjälpa oss att möjliggöra en meningsfull förändring? Hur blir kollektivt lärande en absolut nödvändig arbetsmetod? (ENG)
Se filmen från workshoppen här

Burn your playhouse down med Francis McKee, direktör för Centre for Contemporary Arts i Glasgow
En workshop om framtida konsthallar, institutioner och självdrivna organisationer i allmänhet. De flesta organisationer idag arbetar i ett starkt ifrågasatt sammanhang – ämnen som ras, genus, funktionsnedsättning och klimatförändring ställer en mängd frågor. Frågor som vem som är och inte är representerad, vem som har rätt att representera en fråga, vad som är passande och vem som vaktar porten? Dessa frågor leder till mer djupgående undersökningar av vad konsten är i dag, vem som vill ha den, hur konstnärens – och publikens – roller ser ut. (ENG)
Se filmen från workshoppen här

Hur kan vi, utifrån våra olika roller, hjälpa varandra och tillsammans utveckla konstfältet?

Workshop ledd av representanter för Konstnärsnämnden, Kulturdepartementet, Kulturrådet, Kulturkontakt Nord, Postkodstiftelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Hur kan vi bli mer proaktiva och responsiva i vårt samarbete? Hur kan vi vara mer lyhörda för samtidskonstens utveckling och förbättra förutsättningarna för olika konstaktörer? (SVE)
Se filmen från workshoppen här

Vad gör man när det värsta händer?
Panelsamtal med Grafikens Hus, paneldeltagare Nina Beckmann, chef Grafikens hus, Christina Jutterström, ordförande för Grafikens Hus från 2008 till 2014, och Martin Sundin, chef för Institutet för språk och folkminnen.
Grafikens Hus berättar om den omfattande resan från ett nedbrunnet konstmuseum i Mariefred till en nystart i Södertälje. Trots den dramatiska händelsen gav det en möjlighet till utveckling av verksamheten. Vilka utmaningar och möjligheter behöver en institution ta ställning till? (SVE)
Se filmen från panelsamtalet här

Samtidskonstdagarna 2019: Anteckningar från workshoppar

Under Samtidskonstdagarna 2019 kunde deltagarna välja workshoppar att delta i. Varje workshops innehåll antecknades.

Samtidskonstdagarna 2019: Lärandematerial och vidareläsning

Inför Samtidskonstdagarna 2019 i Södertälje och Gnesta sattes en programgrupp samman med representanter från Art Lab Gnesta, Grafikens Hus och Södertälje konsthall. Som en del av arbetet med programmet skickades tre nyhetsbrev ut med länkar till artiklar, filmer, poddar och böcker som inspirerade programgruppen under arbetets gång, och skapade innehållet kring temat “Hållbar/Töjbar”.

Här kan du läsa nyhetsbreven: 
Art Lab Gnestas vidareläsning 
Grafikens hus och Södertälje konsthalls vidareläsning 
Statens konstråds vidareläsning