Unika lekplatser i Örebro när barnen bestämmer

Inspirerande och mer personliga lekmiljöer är resultatet då konstnärerna Jenny Berntsson och Ruben Wätte tillsammans med barn och unga utvecklar nya platser i Örebros parker. Detta visar fyra projekt där barns sakkunskap tas tillvara i en förändrad stadsmiljö.

Örebro kommun antog under vintern 2017 nya riktlinjer för lekplatser, med målsättningen att skapa mer varierade lekmiljöer med högre lekvärden. Det innebär ett förändrat arbetssätt med mindre fokus på inköp av lekredskap, och mer fokus på att skapa personliga och mer karaktärsfulla lekmiljöer, där barns fantasi, skapande och utforskande är lika viktigt som rörelseglädje och sociala lekar. Ett viktigt utvecklingsområde är även att stärka barns inflytande över lekmiljöerna – att skapa tillåtande platser som barn kan påverka, och att öka barns delaktighet i utvecklingen av olika lekmiljöer. Syftet med projektet är att bygga upp kunskap, erfarenhet och kontaktnät för hur konstnärer kan involveras i utveckling av lekmiljöer, med särskilt fokus på deltagarbaserade arbetssätt med barn som medskapare.