Nya mötesplatser gestaltas i Falkenberg

Falkenbergs centrum får två viktiga tillskott när ett kunskaps- och kulturcentrum och en ny stadspark byggs. Det är kommunens största byggprojekt någonsin, och konstnären Olivia Plender har inför detta bygge tagit del av invånarnas röster.

Projektområdet ligger i Falkenbergs centrala delar. Här kommer bland annat gymnasieskola, bibliotek, kulturskola och turistinformation att rymmas i ett kommande Kunskaps- och kulturcentrum. Argus beräknas vara färdigt för inflyttning 2020.

Bakom kunskaps- och kulturcentrum Argus ska Dialogen, Falkenbergs nya park anläggas. Placeringen mellan Stortorget och den befintliga gymnasieskolan och med Argus huvudentré mot Stortorget gör att parken kopplar ihop stadskärnan med staden norrut. Falkenbergs kommun har redan tidigare genomfört flera dialoger kring parken och vill arbeta vidare med medborgarnas tankar och synpunkter inför den kommande gestaltningen. Konstnärens arbete utgår ifrån tematiken lärande och kunskap, och sker i nära samarbete med kompetenser inom kommunen som planarkitekt, landskapsarkitekt och konstintendent.