Medborgarinflytande och konst förändrar Sjöbo utanför Borås

Borås Stad har som mål att utveckla stadsdelen Sjöbo till ett område som präglas av medborgarengagemang och ett rikt kultur- och fritidsutbud. Invånare, företag och forskare diskuterar och prövar nu idéer tillsammans med konstnären Apolonija Šušteršič.

Borås har gjort sig känd som skulpturstaden och det finns ett stort antal skulpturer koncentrerade till stadens centrum. Hösten 2017 antogs riktlinjer för konst samt beslut om att det ska finnas i ett förvaltningsövergripande konstnärligt råd. Syftet med det konstnärliga rådet är att få bättre samverkan i stadsutvecklingsprojekt och att konst ska finnas med i planeringsskedet när förstudier upprättas. Efter ett beslut i kommunstyrelsen görs nu en kraftsamling för bostadsområdet Sjöbo, för att vända den negativa trend som har börjat träda fram. Bakom beslutet står åtta nämnder som är enade om att förvaltningar och bolag tillsammans ska kraftsamla för Sjöbo.

Medel har sökts från Vinnova för att etablera ett medborgarlabb, det vill säga en fysisk innovativ mötesplats där invånare, tjänstemän, företagare, föreningar och forskare kan mötas. Ambitionen med medborgarlabbet är att invånares behov och idéer ska förverkligas. Parter i Vinnova-projektet är Borås Stad, Högskolan Borås, Science Park, RISE, Drivhuset och föreningsalliansen Hemgården. Boende vill ha mer konst i sin stadsdel och förväntningar som finns inom projektet handlar delvis om konstens förmåga att skapa ökat engagemang hitta nya korskopplingar och på så vis göra skillnad.