Konstnärer ger nytt liv till nedlagd busstation i Sundsvall

Förändringar i Sundsvalls stadskärna gör att nuvarande bussnav kommer att flyttas. Hur hålls en före detta busstation levande och vad vill människor som rör sig på platsen att det ska användas till? Konstnärsduon Bastarder och koreografen Stina Nyberg undersöker hur offentliga rum kan förstås ur ett nytt perspektiv.

Bussnavet i Sundsvalls stadskärna måste flyttas och kvar blev en tom plats att fylla. Men vad vill Sundsvallsborna ha på platsen? Kommunen beslöt sig för att låta konstnärsgrupperna Bastarderna och koreografen Stina Nyberg ge sig in i stadsbyggnadsprocessen i ett tidigt skede för att bidra med konstnärliga processer och synvinklar. Resultatet är nya tankar och samarbetsformer där kommuninvånarna i högsta grad är involverade.

Bussnavet befolkas dygnet runt av många olika grupper av människor, såväl boende som besökare, därför blir även invånarperspektivet viktigt, och att nå grupper som inte annars blir hörda.

Sundsvalls kommun står inför en stor förändring när det gäller den centrala stadskärnan. Förändringarna gäller främst infrastrukturen för resande i kollektivtrafiken. Vad som ska hända på Navet på lång sikt när Hållplats Stenstan är färdigbyggd är inte beslutat, förutom att busstrafiken kommer att fortsätta trafikera platsen.

Ambitionen är att bussnavet ska samla människor med olika bakgrund och erfarenheter även i framtiden. I detta förändringsarbete uppstår spännande möjligheter för konstnärliga processer att påverka utvecklingen och utformningen av dessa platser. Konstnärerna ska, utifrån sina perspektiv, undersöka hur tillfälliga rum och situationer kan öppnas, ytor eventuellt byta funktion och stadsrummet programmeras om för en period. Bussnavet befolkas dygnet runt av många olika grupper av människor, såväl boende som besökare, därför blir även invånarperspektivet viktigt, och att nå grupper som inte annars blir hörda.

– Konst kan väcka en känsla, få oss ifrågasätta någonting, kan vara uppkäftigt helt enkelt. Den kan också vara en kärleksförklaring. Den kan vara så otroligt mycket mer, skapa ett mervärde, mer än att bara se till de tekniska funktionella lösningarna, säger Ulrika Sjöberg, kommunikatör på Stadsbyggnadskontoret i Sundsvall.

I filmen hör du Samir Alj Fält och Alicia Donat Magnin, i konst och designgruppen Bastarder berätta om de nya tankar och samarbetsformer, om arbetet det gjort i Sundsvall i jakten på vad Stadsutveckling kan vara. Projektet sker i samverkan med Statens konstråd, och är en del av satsningen Kunskapsnav offentlig konst

Film om Bastarders process i jakten på vad en Superstruktur kan vara i Sundsvall. Musik: Daniel Savio Reporter: Lucien Garin Foto: Lucien Garin