Våra uppdrag

En del av Statens konstråds verksamhet är att utföra de uppdrag vi får av regeringen. Regeringsuppdragen anges i det regleringsbrev som Statens konstråd får varje år. Vi har under de senaste åren till exempel arbetat med uppdragen:

  • Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer (Kunskapsnav offentlig konst, 2018-2020)
  • Uppdrag hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten bygger (2018-2021)
  • Offentlig konst som kulturarv (2018-2019)
  • Kulturverksamhet i vissa bostadsområden (Konst händer, 2016-2018)
  • Policy för att öka synliggörandet av samtida svensk bild och form i konstkollektioner på utlandsmyndigheter (2018).

Flera av dessa uppdrag ingår i Statens konstråds arbete med gestaltad livsmiljö.

Här hittar du fördjupad information om två av våra regeringsuppdrag.