Vår konst

Statens konstråd är en av Sveriges viktigaste producenter av offentlig konst. Vi gestaltar våra gemensamma miljöer med permanent konst, tillfällig konst, konst i stadsutveckling och konstkollektioner. Vi arbetar med samtidskonstens alla uttryck. Det betyder att vi arbetar med många olika slags konst i olika miljöer och att verksamheten rymmer en rad konstnärliga uttryck och material.

Under Aktuella konstprojekt kan du läsa om ett urval av verk, processer och projekt curaterade av våra curatorer.

I Arkiv för offentlig konst går det att söka information om ett urval av de tusentals offentliga konstverk från olika tidsepoker i olika moderna kulturmiljöer som finns i Sverige. Förutom fotografier på de färdiga verken, finns det även i många fall fotografier på skisser som legat till grund för konstverken.