Samtidskonstdagarna 2018

Samtidskonstdagarna 14-16/11 2018 i Boden/Luleå fokuserade på hur konstorganisationer kan arbeta strategiskt med att skapa nätverk och hur de kan stärkas av att bygga allianser i och utanför konstfältet.

Samtidskonstdagarna: Program samt programdeltagarnas biografier

> Samtidskonstdagarna program och biografier (pdf)