Utveckling konstorganisationer

2018 fick Statens konstråd ett nytt uppdrag om att samordna arbetet med att främja samtidskonstens utveckling och spridning i landet. Syftet är att stärka den nationella infrastrukturen för professionella konstaktörer och skapa, samt stötta, nätverk och samlingspunkter på regional nivå i hela landet.

Samtidskonstdagarna

14-16 november, Nätverk och allianser Boden/Luleå
13 november, förkonferens i Kiruna

Samtidskonstdagarna är en mötesplats för professionella inom samtidskonstorganisationer i Sverige. Konferensen arrangeras i år för första gången av Statens konstråd som en del av det nya regeringsuppdraget om främjande av utveckling och spridning av samtidskonst mot konstaktörer i Sverige. Samtidskonstdagarna 2018 arrangeras av Statens konstråd i samarbete med Havremagasinet länskonsthall och Konstfrämjandet med stöd av Region Norrbotten.

Regionala konstpolitiska samtal

Statens konstråd möjliggör och befrämjar möten mellan politiker, tjänstepersoner och representanter för konstorganisationer för att prata om vad som kan göras för att stöta utvecklingen av konstfältet på lokal nivå. Genom dialog och processledning stödjer Statens konstråd det lokala konstfältet så att det kan ta vara på sin potential. Samtalen görs i samarbete med konstkonsulenter, regioner, kommunförbund och lokala konstorganisationer.

Under 2018 kommer vi bland annat att ordna programpunkter i Gävleborg och Södermanland.

Fakta

Statens konstråd har fått i uppdrag att samordna arbetet med att främja samtidskonstens utveckling och spridning i landet. Syftet är att stärka den nationella infrastrukturen för professionella konstaktörer och skapa samt stötta nätverk och samlingspunkter på regional nivå över hela landet. I uppdraget ingår Samtidskonstdagarna, som är en årligen återkommande konferens för konstorganisationer och konstutövare.