Varför konst i stadsutveckling?

Offentlig konst är en självklar del av de miljöer där vi lever våra liv. Den bidrar till att skapa intressanta platser och områden att trivas i. Konsten erbjuder också reflektion och utrymmen för samtal, åsikter och inflytande, en viktig del av en livsmiljö som hänger ihop. Historiskt och i nutid har konstnärer bidragit till unika boendemiljöer runt om i landet.

Här har vi samlat flera fördjupande texter om varför konsten är relevant i stadsutveckling.

Helhetsgrepp skapar viktiga värden

När konstnärer kommer in tidigt i plan- och byggprocessen kan de tillsammans med arkitekter och planerare ta helhetsgrepp på större områden. De kan bidra till nya lösningar och bredare perspektiv som frigör stora potentialer. Arbetssättet leder till unika gestaltningar som på ett naturligt sätt blir en del av hela miljön i området.