Hur går det till?

Samtidskonstens kanske mest utmärkande egenskap är dess utforskande metodik. Konsten har en unik förmåga att hantera osäkerhet och förändring. Den samtida offentliga konsten arbetar ofta utifrån specifika situationer.

Konstnärer börjar ofta med att kartlägga kontexten och situationen. Det är en utforskande process som innebär att konstnären undersöker sammanhanget, identifierar frågeställningar och tematiker och omsätter dem till praktik. Utifrån kartläggningen av kontexten formas en idé som är utmärkande i relation till platsen och som bidrar till såväl den fysiska utformningen som de sociala dimensionerna.

Konst i boendemiljöer

Sverige står inför en investering i nya boendemiljöer i en omfattning som vi inte har sett sedan miljonprogrammet byggdes. Renoveringar, nybyggnation och förtätningar riskerar att medföra stora utmaningar i samhället och livsmiljöer av hög och hållbar kvalitet blir därför avgörande. Gestaltningen kan spela en viktig roll, om processen utgår från samverkan mellan civilsamhälle, kommunala och andra lokala aktörer. Men hur går det till? Här hittar du exempel och råd, bland annat från regeringsuppdraget Konst händer som genomförs i 15 boendeområden i landet.

> Att arbeta med konst i boendemiljöer

> Allt om Konst händer

> Läs rapporten Den offentliga konstens roll för boendemiljöer

Konst i planering

Allt fler är intresserade av att bjuda in konstnärer tidigt i stadsutvecklingsprocesser. När planeringstakten för boendemiljöer och infrastruktur ökar, ökar också behoven av genomtänkt gestaltning. Samtidigt måste både kommunala, statliga och privata aktörer förhålla sig till regleringar och förutbestämda processer. Vi har tagit fram en guide med exempel på hur och var konsten kan komma in.

Guide till konst och gestaltning i planprocesser

Konst i storskaliga infrastrukturprojekt

Ytor både över och under jord. En omvandling av stadsrummet som löper över flertalet år. Det är aspekter som ofta ingår i omfattande infrastrukturprojekt. Men vad krävs i arbetet med konsten? Ta del av exempel och några viktiga steg i processen för att nå ända fram.

Läs mer om konst och infrastrukturprojekt

Curatera konst i stadsutveckling

Hur skapas tillit i processen? På vilket sätt värnas den konstnärliga integriteten? Att curatera konst i stadsutveckling innebär flera utmaningar. Vi har samlat exempel, avgörande tips och råd för att uppnå väl gestaltade livsmiljöer.

Läs mer om Curatera konst i stadsutveckling