Stadsutveckling

Vad skapar en stad och dess miljöer? Vi utvecklar metoder för gestaltning av gemensamma miljöer genom samverkan mellan konstnärer, arkitekter, civilsamhälle, kommun och invånare. Genom att samla olika kompetenser kan vi arbeta för miljöer som både möter behov och väcker engagemang och känslor. Våra projekt där konstnärer medverkar i stadsutveckling omfattar allt från processer för medskapande och rätt till de offentliga rummen, till infrastruktur, stadsplanering och gestaltning.

Här har vi samlat fördjupat material om vårt arbete med konst i stadsutveckling.

Utveckla boendemiljöer

Sverige står inför omfattande investeringar i nya boendemiljöer. Gestaltningen är en avgörande aspekt för att säkra hållbara livsmiljöer i dessa områden. I stadsutvecklingsprocesser i dag integrerar konstnärer ofta olika former av samverkan och utbyten mellan de som bor och arbetar på platsen och låter dessa inspirera den fysiska utformningen. Konsten kan också bidra till att stärka befintliga och sociala värden och att identifiera perspektiv som sällan når in i processerna. Metoderna säkrar en väl gestaltad boendemiljö och bidrar till hög kvalitet i livsmiljöerna.

> Mer om konst i boendemiljöer

> Rapporten ”Den offentliga konstens roll för boendemiljöer”

Invånarinflytande stärker processen

Utbyten och invånarinflytande under plan- och byggprocesser bidrar till att skapa en livsmiljö för fler. Många konstnärer har de senaste åren engagerat sig för att stärka invånarnas röster i stadsutvecklingsprocesser. I projekt som Konst händer leder arbetet till att relevanta frågor och kvaliteter i området lyfts fram. Gestaltningen av människors boende- och livsmiljöer stärks när utrymme finns för lokala perspektiv.

> Mer om hur invånarinflytande stärker

> Regeringsuppdraget Konst händer

Dörren öppen för det oförutsägbara

Väl gestaltade offentliga miljöer och möjlighet till inflytande i processen, påverkar människors trygghet, gemenskap och delaktighet. Genom att lämna dörren öppen för det oförutsägbara öppnar konstnärer för perspektiv utanför befintliga föreställningar. De kan väcka frågor och identifiera behov och möjligheter som annars inte når fram. Konstnärers friare roll ger också utrymme och för fler innovativa lösningar i processer.

> Invånarinflytande och hållbara miljöer

> Konstnärliga processer ger resultat

> Läs boken ”Konsten att gestalta offentliga miljöer” (2013)

Nyhetsbrev

Anmäl dig till våra nyhetsbrev om offentlig samtida konst. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR under Om oss.

Ogiltig e-postadress
Skickar...
Fel vid uppkoppling mot server. Vg pröva igen om en stund.
Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.