Workshop-info

Under Samtidskonstdagarnas första dag ordnades parallella valbara workshoppar. Vill du läsa anteckningar från workshopparna, klicka på respektive titel.

Enduring Change
Sofía Hernández Chong Cuy (Witte de With)
Why are structural changes at cultural institutions the best ways to address historical conundrums that affect our present condition? What kinds of contemporary artistic practices can help us in making meaningful change possible? How does collective learning become an imperative modus operandi? These are some of the questions that inform the short presentation of Sofía Hernández Chong Cuy at the Contemporary Art Summit. She presents some tentative answers to these questions by presenting ongoing case studies developed with her team at Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam.

Burn Your Playhouse Down
Francis McKee (Centre for Contemporary Art, Glasgow)
A workshop on the future of art centres, institutions and self-run spaces in general. Most organisations work in a context that is now highly contested – subjects such as race, gender, disability and climate change raise a multitude of issues. There are questions such as who is or isn’t represented, who has the right to represent an issue, what is appropriated, who are the gatekeepers? These lead to deeper questions around what is art today, who wants it, what is the role of an artist, or the role of the public?

Infrastruktur och ekosystem – Bygg det nya eller få det gamla att fungera?
Kajsa Balkfors och Lars Wassrin
I denna workshop utforskar vi två möjliga vägar till nyetablering av ekosystem för konst/kultur. Den ena är att använda befintliga och redan etablerade strukturer, som tex Kulturplaner, samverkansmodeller och kulturstöd, för att skapa något nytt. Den andra är att från grunden skapa nya kompletterande strukturer och nätverk när det etablerade inte räcker till eller fungerar. Ett vägval som ofta handlar om att balansera båda dessa angreppssätt. Genom Lars Wassrins och Kajsa Balkfors erfarenheter från fältet nycirkus utforskar vi konkreta exempel på dessa vägar: t.ex Initiativet Nycirkus Öst som etablerat konstformen i Östergötlands planer, budgetar och praktik. Och Cirkus Cirkörs erfarenheter av att grundutbilda journalister och politiker, av okonventionella samarbeten för utbildning etableringsetablering och nätverksbyggen på nationell och internationell nivå på vägen mot ett ekosystem kring nycirkus i Sverige.
Genom samtal och utifrån den egna utgångspunkten arbetar vi med frågor som: Vilka lärdomar kan vi ta vidare? Utifrån dessa erfarenheter – vilka aspekter är viktiga för konstfältet? Vilka frågor väcks? I det fält/system du rör dig i, hur kan vägen framåt se ut?

Creating and sharing tools for the post-fossil future
Alma Heikkilä and Pauliina Leikas (Mustarinda)
The Mustarinda Association is a group of artists and researchers. At the centre of our activity lie contemporary art, boundary-crossing research, practical experimentation, communication, teaching and events. Mustarinda reaches towards a post-fossil culture by combining scientific knowledge and experiential artistic activity. Mustarinda house is located in the remote Kainuu region in Finland, next to old-growth spruce forests of Paljakka nature reserve. In 2020 Mustarinda celebrates its 10 years anniversary.
During the workshop we will present Mustarinda, our goals, and activities and present our experiences, experimentations and solutions we have developed during the past 10 years. We will go more in detail about our practicalities and the best solutions when trying to reach post-fossil practice. We will even briefly present our ongoing collaborative project with HIAP called “Post-Fossil Transition”. We would also like to share the problems we are facing as a small organisation working with big institutions and bigger-than-life topics
and to discuss together the problems that might occur when thinking and planning the post-fossil transition.

On-Trade-Off: Contemporary Collaborative Practices
Maarten Vanden Eynde and Katrien Reist
The artistic research project On-Trade-Off seeks to raise awareness about environmental and economic implications of the extraction and processing of Lithium, the main raw material needed for the global production of Green Energy. In the form of a speculative conversation, the project and its particular relationship with the art institutions that support it, is used as a case study to discuss the challenges, opportunities and obstacles for working with alternative, artist driven, intercontinental research and production models.

Det, som skaver
Kerstin Bergendal
I ett öppet samtal tar vi utgångspunkt i en utväxling av konkreta erfarenheter av projekt, program eller processer, som faktiskt inte fungerade lika bra som vi hade hoppats på. Vad var det, som hände? Och kan vi, via dessa erfarenheter, karva oss in till en bakomliggande strukturell förskjutning i vårt samhälle, och i den roll som konsten, konstnären och konstinstitutionen spelar i dagens offentlighet? Vilka roller kan eller vill vi ta på oss, i förhållande till den offentlighet vi nu anar i horisonten – som kan visa sig bli en starkt polariserad och volatil offentlighet, styrd av rädsla? Vad kan vårt mandat vara här? Hur skulle vi kunna arbeta/samarbeta? Och har vi redskap i vår nuvarande verktygslåda, som skulle kunna visa sig vara relevanta?

Meteorologisk kartläggning
Sebastian Dahlqvist, Signe Johannessen och Caroline Malmström (Art Lab Gnesta)
I en osäker och till stor del oförutsägbar verklighet blir längtan efter prognoser för att förstå och fastställa det nuvarande och det stundande allt större. Med hjälp av meteorologiska strategier ger denna workshop nya perspektiv på inre och yttre väderlekar och relationen mellan dem. Genom övningen undersöks samtidens krav på mätbarhet och människans längtan efter att förutspå framtiden, men också icke-vetandets potential och konstens förmåga att arbeta med det ännu icke sedda.

Becoming vulnerable together
Inga Zimprich (Feminist Health Care Research Group)
The Feminist Health Care Research Group creates exhibitions, workshops and zines, in which they aim to share vulnerability and to acknowledge and respond to (access) needs, which we share as cultural workers in particular. In Becoming vulnerable together we will interrogate the internalised, ableist paradigms that determine our understanding of productivity in the art field.