Vad är samlingen?

Statens konstråds samling är en unik mängd konstverk som vi har byggt upp under 80 år. Den består av cirka 100 000 verk, av vilka 90 procent är placerade på statliga myndigheter runt om i landet. Cirka 60 procent av verken har Konstrådet köpt in och cirka 40 procent har myndigheterna själva förvärvat.

Samlingen består av alla slags konstnärliga uttryck: måleri, skulptur, teckning, grafik, textil, installation, video, fotografi, ljudkonst, konsthantverk och mycket annat. Samlingens sammansättning speglar förändringarna i samtiden eftersom verken både köpts in av Statens konstråd och av myndigheterna själva med ett brett fokus, som skiljer sig från exempelvis museernas mer selektiva urval. Vid sidan av högprofilerade verk med museikvalitet hittar vi därför även grafik producerad för den breda konstpubliken och skulpturala verk som anpassats för den aktuella platsen.

Varje år returneras ca 3 000 verk från myndigheterna till Konstrådet, och nästan lika många placeras åter ut i kollektioner som våra konstkonsulter sätter samman. Eftersom verken som placeras ut inte befinner sig i en kontrollerad miljö som på ett konstmuseum är slitaget på dem betydande. Varje år konserverar vi därför ett antal verk, så att de kan placeras ut igen.

> Läs mer om att hantera konsten