Konstinköp till samlingen

Huvuddelen av de inköp som Statens konstråd genomför varje år görs från budgetar som fastställs för de olika konstkollektionerna, där var och en av våra konstkonsulter fungerar som inköpare. Ett mindre antal inköp görs utifrån strategiska överväganden, exempelvis för att öka antalet inköp ute i regionerna eller för att förstärka Konstrådets samling genom inköp av verk av kvinnliga konstnärer som saknar eller har sporadisk representation i Konstrådets samling.

Inköp med största möjliga transparens
Inköpsprocessen är utformad för att ge största möjliga transparens och objektivitet. Alla inköpsförslag bedöms av minst två personer hos Konstrådet, vid inköp av dyrare verk även av Konstrådets direktör tillsammans med inköpsgrupp där deltagarna representerar olika verksamhetsområden inom Konstrådet.

Likabehandlingsprincipen
Vid inköpen gäller EU:s grundläggande principer för offentlig upphandling, likabehandlingsprincipen. För att inte snedvrida konkurrensen ska inköp ske från samtliga försäljningsställen där konst av hög kvalitet är till salu, till exempel från gallerier, konsthallar och mässor men även direkt från konstnärer.

Anledningen till detta är att ett stort antal konstnärer i Sverige saknar representation hos gallerier, inte minst konstnärer som är verksamma utanför storstäderna. För att undvika att inköpen begränsas av galleriernas urval och för att säkerställa att regionalt verksamma konstnärer blir representerade i samlingen kan Statens konstråd fatta beslut om inköp och formulera uppdrag i direkt dialog med konstnärerna.

När Statens konstråd gör inköp direkt från konstnären ställer vi alltid frågan om det finns ett avtal med en gallerist. Vi gör det för att undvika avtalsmässiga problem mellan konstnär och gallerist och säkerställa att Statens konstråd förvärvar det aktuella verket från den person, företag eller organisation som faktiskt har rätt att sälja det.

 

Inköp av konst

Vill du få inspiration till att bli en bättre inköpare? Anders Olofsson, som är inköpssamordnare på Statens konstråd, berättar hur det går till.

Tre tips för öppna inköpsrutiner

1. Ta fram en inköpspolicy
2. Bilda en beredningsgrupp för konstinköp
3. Dokumentera och motivera beslut med hjälp av beredningsgruppens underlag