Jämställdhetsfrågor

Jämställdhet och har sedan länge varit en framträdande kvalitet i Statens konstråds samtliga verksamhetsgrenar. Detta perspektiv kommer framöver att få en ännu större tyngd i verksamheten i och med regeringens satsning på jämställdhetsintegrering av statlig myndigheters verksamheter 2016-2018, i vilken Konstrådet har uppdraget att medverka. Under 2015 har Konstrådet därför tagit fram en plan för uppdraget att medverka i regeringens satsning Jämställdhetsintegrering 2016-2018.

Denna plan innebär att inköpen av konst ska göras utifrån jämställdhet och s.k.  intersektionella perspektiv (maktrelationer baserade på andra faktorer än enbart kön; det kan exempelvis handla om klass, etnicitet och sexuell läggning).

En särskild målsättning är att förstärka Konstrådets samling genom inköp av verk av kvinnliga – inte minst äldre – konstnärer, som saknar eller har sporadisk representation. Samtidigt följer vi upp sammansättningen av konstnärer och verk i våra kollektioner utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi har också påbörjat ett projekt för att konservera äldre verk av kvinnliga textilkonstnärer i vår samling.

> Läs mer i vår JIM-plan