Samlingen

Vi hanterar statens konstsamling på runt 100 000 verk. De flesta visar vi i konstkollektioner på statliga verksamheter över landet och på utlandsmyndigheter över världen. Varje år köper vi in ny konst till samlingen. Vi producerar också vissa platsspecifika verk i slutna miljöer som häkten och fängelser. Genom vårt arbete möter fler samtida konst på arbetsplatser, lärosäten, juridiska instanser och andra offentliga miljöer.

Läs mer om hur vi arbetar med kollektioner och samlingen.

I statliga verksamheters korridorer

– Jag vill bidra med något som liknar en liten nyckel, ge upphov till tankar på hur tingen berör varandra och vad de väcker hos varandra, säger vår konstkonsult Birgitta Silferhielm om den nya konstkollektionen på STAF.

Konstkollektionen hos STAF, Stockholms akademiska forum, har skapats utifrån de nya lokalernas speciella förutsättningar.

Läs om hur våra konstkonsulter jobbar

Är vi alltid den vi tror oss vara? Konstnären Carola Grahn är feminist, kristen och same. Under en workshop om hur en konstnär kan bryta den vita majoritetens tolkningsföreträde på kulturens område slog blixten ner – hon var själv en av få vita människor där.

Tre tips för öppna inköpsrutiner

1. Ta fram en inköpspolicy
2. Bilda en beredningsgrupp för konstinköp
3. Dokumentera och motivera beslut med hjälp av beredningsgruppens underlag